Księża Misjonarze: Wystawa starodruków w Muzeum Historyczno-Misyjnym

100111a.png 15 grudnia 2009 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie została otworzona wystawa pt. “Druki ulotne, klocki, konwoluty – Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy”. Wernisaż poprzedziła prelekcja wygłoszona przez Dyrektora Biblioteki, ks. dr Wacława Umińskiego CM prezentująca przebieg i zakres wykonanych w 2009 r. prac konserwatorskich przeprowadzonych przez mgr Agnieszkę Ciesielską, mgr Katarzynę Wawrzyniak-Łukasiewicz i mgr Martę Winiarczyk.


Wystawa została otworzona przez ks.
Józefa Łucyszyna CM, Rektora Instytutu Teologicznego Księży
Misjonarzy.  W otwarciu uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa  grupa
studentów i gości głęboko zainteresowanych przedstawianymi eksponatami.
W 2009 roku poddano konserwacji pełnej 3 woluminy, natomiast konserwacją zachowawczą objęto 171 starodruków z których dużą część stanowiły druki ulotne.  Na wystawie można także zobaczyć plansze ze zdjeciami dokumentującymi prace konserwatorskie. 

Na wystawie zaprezentowane zostały także wybrane publikacje z bogatego działu druków ulotnych. Druki ulotne
są kapitalnym odzwierciedleniem ducha epoki i odnoszą się do
najróżniejszych dziedzin życia społeczno – politycznego 2 poł. XVIII w.
i 1 poł. XIX w.  Zawierają m.in. listy pasterskie, kazania, sumariusze,
mowy pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z lat 1766-1794, materiały
Komisji Edukacji Narodowej.

Wystawa  jest częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez Bibliotekę Księży Misjonarzy przy wsparciu finansowym m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru.

Za: www.misjonarze.org.