Ku beatyfikacji O. Matteo Ricci, jezuity.

100207a.png W tym roku obchodzimy 400 rocznicę śmierci O. Matteo Ricci, włoskiego misjonarza Chin, zmarłego w Pekinie 11 maja 1610 r.
24 stycznia, w Maceracie, rodzinnym mieście Ojca Matteo Ricci, został wznowiony rozpoczęty w kwietniu 1984 roku jego proces beatyfikacyjny. Z też tej okazji odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Diecezjalnego i została powołana Komisja Historyczna w celu zbadania życia i pracy O. Ricci. Zebrane przez Komisję dokumenty zostaną przesłane do Rzymu do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i poddane dalszym badaniom.

O. Matteo Ricci do dziś pozostaje wzorem owocnego spotkania między
cywilizacją europejską a chińską. Przebywał w Chinach przez 28 lat.
Zapoznawał się z chińską kulturą, odnosząc się do niej z ogromnym
szacunkiem. Równocześnie szukał tam, gdzie to możliwe, harmonii między
tą liczącą kilka tysięcy lat cywilizacją, a nowością, jaką wnosi
chrześcijaństwo.

Niezależnie od napotykanych trudności i
niezrozumienia jezuicki misjonarz trzymał się aż do śmierci swego stylu
ewangelizacji. Opierał się on z jednej strony na szacunku dla
wszystkich zdrowych zwyczajów miejscowych, a z drugiej na świadomości,
że Objawienie chrześcijańskie jeszcze bardziej je dowartościuje i
uzupełni.

Zobacz:
Prekursor teologii religii w dialogu z rodzimymi religiami chińskimi, o. Jan Konior SJ (pdf)

Za: www.jezuici.pl.