List Przełożonego Generalnego otwiera obchody stulecia śmierci Błogosławionego Michała Rua

100201b.png Jak już było zapowiadane, w dniu 31 stycznia 2010 roku, rozpoczęły się obchody setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Michała Rua, Przełożonego Generalnego Salezjanów, pierwszego następcy Ks. Bosko.
Dokonuje się to poprzez list Przełożonego Generalnego, ks. Pascuala Cháveza, skierowany do wszystkich Salezjanów. Wybrana data – 31 stycznia – otwierająca te obchody, przywołuje “31 stycznia 1888 roku, dzień, w którym, po śmierci Ks. Bosko, Ks. Rua został jego pierwszym Następcą”.

Znać i dać poznać osobę błogosławionego Ks. Rua to pierwsze zadanie,
jakiego ks. Chávez domaga się od swoich Salezjanów, wskazując ku temu
pewne pomoce. Wśród nich znajduje się List z 8 września 2009 r. pt.
“Następca Księdza Bosko: syn, uczeń, apostoł. Ludzka i duchowa sylwetka
błogosławionego Michała Rua” (DRG 405).

Następnie, wskazuje pewne daty, które należy uwzględnić na przestrzeni
roku 2010, ściśle łączące się z życiem pierwszego następcy Ks. Bosko: 6
kwietnia, data śmierci Ks. Rua; 29 lipca, dzień jego święceń
kapłańskich; i 29 października, wspomnienie liturgiczne Błogosławionego
Michała Rua. Odnośnie do każdej z tych dat Przełożony Generalny podsuwa
pewne pomoce i sugeruje inicjatywy, jakie wspólnoty i poszczególni
współbracia mogą podjąć, aby lepiej przeżyć te obchody.

Spotkaniem, kończącym obchody stulecia, będzie Międzynarodowy Kongres
na temat: “Ks. Rua w historii”, który odbędzie się w Rzymie w dniach
29-31 października w “Salesianum” w Rzymie.

I w końcu, także w każdej Inspektorii, Wizytatorii czy Delegaturze,
obchody stulecia mogą zakończyć się sympozjami poświęconymi osobie Ks.
Rua, zorganizowanymi dla współbraci i Rodziny Salezjańskiej. Uczestnicy
Kongresu Międzynarodowego mogą być ich prowadzącymi.

Pełny tekst listu ogłaszającego obchody jest dostępny na stronie sdb.org i w sekcji Serwis ANS.

Za: www.salezjanie.pl.