List Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Migrantów

W nawiązaniu do majowej wizyty w Australii Prezydenta Papieskiej Rady ds. Migrantów i Ludzi w Drodze, JE abp Antonio Maria Velio zamieszczamy list skierowany przes ks. Arcybiskupa do ks. Przemyslaw Karasiuka SChr, Dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Etnicznego w Brisbane, który brał udział w organizacji wizyty Watykańskich Gości.

 
Treść listu znajduje się tutaj.

Za: www.tchr.org.