Łódź: Decyzją radnych dwie nieruchomości przejdą na własność zakonów

Łódzcy radni zgodzili się na sprzedaż za jedną dziesiątą procenta wartości dwóch miejskich budynków zgromadzeniom zakonnym. Właścicielami użyczonych im do tej pory nieruchomości staną się siostry Misjonarki Miłości i ojcowie dominikanie.

Obydwie nieruchomości były do tej pory użyczane zakonom przez gminę Łódź. Po kilku latach działalności wystąpiły one do prezydenta miasta o sprzedaż budynków.

Zajmowany przez Dom Najświętszego Serca Jezusowego Sióstr Misjonarek Miłości budynek ma powierzchnię 980 m kw. i składa się z dwóch kondygnacji. "Działalność Domu w głównej mierze polega na pomocy biednym, chorym, samotnym, niepełnosprawnym, szczególnie osobom bez dokumentów i ubezpieczenia" – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

W wyremontowanym przez siostry budynku, znajdują się pokoje dla osób, które potrzebują całodobowej stacjonarnej opieki. Dom współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a w szczególnych przypadkach zapewnia również pomoc lekarzy specjalistów. Na miejscu prowadzone są także spotkania dla dzieci i młodzieży, organizowana jest Wigilia i Święta Wielkanocne dla ubogich i samotnych, pomoc dociera też bezpośrednio do domów osób pokrzywdzonych. Rynkowa wartość nieruchomości oszacowana została na 1 704 000 zł.

Pięciopiętrowa kamienica, w której znajduje się klasztor ojców dominikanów, ma powierzchnię 1905 metrów kwadratowych. Jej rynkowa wartość wynosi nieco ponad 4 mln 500 tys. zł. Ojcowie prowadzą w kamienicy m.in. poradnictwo psychologiczne, profilaktykę uzależnień, centrum informacji o sektach i nowych ruchach religijnych, aktywizację osób bezrobotnych oraz wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. "Projekty realizowane przez wnioskodawcę wpisują się w zadania własne gminy" – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Prezydent Łodzi zaproponował sprzedaż obu nieruchomości z bonifikatą w wysokości 99,9 proc. ich ceny. Zgodzili się na to łódzcy radni. Siostry muszą zapłacić 1704 zł, zaś dominikanie – 4,5 tys. zł. W obu przypadkach uzasadnienie było identyczne – w związku z charakterem prowadzonej w budynkach działalności i nakładami poniesionymi na remonty. "Do tej pory zainwestowaliśmy w przystosowanie kamienicy około 4 miliony złotych" – mówi KAI dominikanin, br. Szymon Biernat.

Na mocy uchwały nieruchomości nie mogą być przez nowych właścicieli sprzedane w ciągu najbliższych lat. Gdyby tak się stało, zakony musiałyby zwrócić zwaloryzowaną bonifikatę do miejskiej szkatuły.

Łódzka Rada Miejska po raz pierwszy w historii podjęła decyzję o sprzedaży z taką bonifikatą nieruchomości organizacji społecznej czy religijnej.

za: www.ekai.pl