Lublin: niecodzienne prymicje

100602a.jpg 69-letni Antoni Kieniewicz, syn wybitnego historyka Stefana Kieniewicza i… ojciec kapłana, marianina – ks. Piotra Kieniewicza, rektora mariańskiego seminarium w Lublinie, celebrował w murach tegoż seminarium mszę świętą prymicyjną 31 maja, w święto Nawiedzenia NMP.


Neoprezbiter jest wdowcem. Po śmierci żony Marzeny (z
którą w 1979 r. wstąpił na Drogę Neokatechumenalną w mariańskiej
parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie) poprosił o
przyjęcie do seminarium Redemptoris Mater w Warszawie. W sobotę 22 maja
abp Kazimierz Nycz w bazylice archikatedralnej w Warszawie udzielił mu
święceń w stopniu prezbiteratu. Nowowyświęcony kapłan został posłany do
pracy duszpasterskiej w parafii św. Aleksandra w Warszawie.

xkt

Za: www.marianie.pl