Medialni Franciszkanie

100610b.png Świat mediów nie jest odległy synom świętego Franciszka z Asyżu. Już od paru lat niektóre prowincje mają swoich rzeczników prasowych, prowadzą strony internetowe i starają się ewangelizować poprzez media. W piątek dnia 4 czerwca br. w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów odbyło się spotkanie braci odpowiedzialnych za massmedia w prowincjach. W Polsce istnieje 10 prowincji Franciszkańskich i choć nie wszystkie mają oddelegowanego brata do posługi medialnej to jednak większość prowadzi dość prężne strony internetowe.

Tego dnia bracia spotkali się na pierwszym tego
typu spotkaniu „medialnych franciszkanów”. W pierwszej części wysłuchali
konferencji nt. ataków w sieci . Konferencję przeprowadził p. Rafał
Nowak, współwłaściciela firmy informatycznej Best Group. Resztę
pozostałego czasu bracia poświęcili dzieleniu się doświadczeniem i
narzędziami, które wykorzystują na co dzień w swojej medialnej pracy.
Choć spotkanie nie zaowocowało żadnymi konkretnymi postanowieniami
dotyczącymi współpracy pomiędzy prowincjami, to bracia zauważyli
potrzebę takiej współpracy.
 
Zaplanowano kontynuowanie tego typu spotkań,
które mają umożliwić czy to podjęcie wspólnego przez wszystkich dzieła,
ale przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń   pomiędzy braćmi.
Obecnie od wielu lat istnieje i funkcjonuje platforma internetowa, którą
jest portal www.franciszkanie.pl,
gromadzący wiadomości ze wszystkich dziesięciu prowincji
franciszkańskich. Nowością w wirtualnym świecie jest niedawno powstały
portal www.franciszkanie.tv,
który pragnie być miejscem zbierającym materiały video poświęcone
tematyce franciszkańskiej. Spotkanie zostało zorganizowane i
przeprowadzone przez br. Pawła Teperskiego – Public relations Kapucynów
prowincji Krakowskiej, przy poparciu Konferencji Prowincjałów
Franciszkańskich.

Za: Biuro Prasowe
Kapucynów – Prowincja Krakowska.