Meksyk: generał jezuitów o antydemokracji i przemocy

100425d.png Dzisiejszy świat coraz mocniej doświadcza przemocy i antydemokracji.
Takiego zdania jest przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, który
przebywał w tych dniach z wizytą w Meksyku. W jej ramach przemawiał on w
prowadzonym przez jezuitów uniwersytecie w Guadalajarze. „To, co w tej
chwili rośnie, to populizm, a nie demokracja” – mówił o. Adolfo
Nicolás.

Zwrócił przy tym uwagę na rozpowszechnione zjawisko manipulowania
informacjami i organizowania całych kampanii medialnych mających na celu
przekonanie ludzi do dokonania jakiegoś wyboru politycznego czy
zakupu.

W kontekście Meksyku przemoc przybiera oblicze karteli
narkotykowych. Krwawe żniwo działalności tego rodzaju grup
przestępczych w Ameryce Środkowej to 80 tys. zabójstw w ciągu
sześciu lat. Czyni to cały region jednym z najniebezpieczniejszych
na świecie. Generał jezuitów podkreślił potrzebę wykorzenienia takich
zjawisk, jak wojny, przemoc, wykluczenie społeczne czy
niesprawiedliwość. Wielką rolę w tym dziele odgrywa edukacja, która
sama w sobie stanowi wyzwanie, także dla kierowanego przezeń zakonu.

 
(tc/ fides)

Za: www.jezuici.pl.