Michalici: Anielskie świętowanie w Melrose (Kanada)

Ponad pół tysiąca wiernych – Polonii z archidiecezji Toronto i diecezji London w Kanadzie, uczestniczyło w dorocznych uroczystościach odpustowych ku czci św. Michała Archanioła, które odbyły się w niedzielę 11 września br. w michalickiej kolebce w Kanadzie, czyli w Melrose, Ontario.

 
Mszy św. koncelebrowanej przez 18 kapłanów przewodniczył dyrektor Katolickiego Radia Młodych z Toronto ks. Paweł Ratajczak OMI. W homilii ukazał tajemnicę świata aniołów, rolę św. Michała Archanioła w życiu chrześcijanina i jego związek z krzyżem Chrystusa. Nawiązał także do postaci Założyciela Michalitów błogosławionego Bronisława Markiewicza oraz historii i pracy naszego Zgromadzenia w Kanadzie. Po liturgii eucharystycznej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiliśmy litanię i akt poświęcenia św. Michałowi Archaniołowi, a następnie oddaliśmy cześć relikwiom bł. Bronisława. Uroczystości zakończyły się okolicznościową agapą z pączkiem i kawą, hot-dogiem i pierogami, a wszystko to przy muzyce zespołu muzycznego.

Podobnie jak przed rokiem święto odpustowe poprzedziły rekolekcje dla grupy anglojęzycznej, które prowadził ks. Piotr Prusakiewicz, michalita z Polski, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Któż jak Bóg" i magazynu "Trzy Angels". Temat rekolekcji brzmiał: John Paul II – witness and the apostle of the Divine Mercy (Jan Paweł II – świadek i apostoł Bożego Miłosierdzia).

W następnych dniach ks. Piotr odwiedził parafie w: Toronto, London, Sarnia, Lucan, gdzie głosił konferencje o św. Michale i Aniołach. Od 17 do 21 września br. prowadził rekolekcje parafialne w parafii Świętych Aniołów, w której proboszczem jest ks. Adam Gabriel CSMA. Okazją ku temu jest jubileusz 100-lecia istnienia kościoła parafialnego.

Ks. Andrzej Kowalczyk, przełożony delegatury kanadyjskiej, zaprosił wszystkich uczestników do udziału w przyszłorocznym odpuście, który będzie miał charakter jubileuszowy ze względu na następujące rocznice: 100-lecie śmierci bł. Bronisława Markiewicza, 90-lecie zatwierdzenia Zgromadzenia oraz 50-lecie obecności michalitów w Kanadzie. Mszy św. w dniu 9 września 2012 r. będzie przewodniczył bp Mateusz Ustrzycki z Hamilton. Udział wezmą także przełożeni generalni michalickich Zgromadzeń oraz zaproszeni goście, w tym klerycki zespół "Michael". Do zobaczenia za rok!

Za: www.michalici.pl