Misjonarze pionierami jedności chrześcijan

100114f.png Można mówić o istniejącej niegdyś rywalizacji między misjonarzami, wysyłanymi z różnych Kościołów, ale to właśnie oni byli pierwszymi, którzy zrozumieli, jaką tragedią jest podział w chrześcijaństwie.
Światowa Konferencja Misyjna, która odbywała się w Edynburgu w 1910 r., uznawana jest za początek nowoczesnego ruchu ekumenicznego. Misjonarze zwrócili uwagę, że trudno nauczać o pojednaniu w Jezusie Chrystusie, gdy ci, którzy powinni tworzyć jedność przez chrzest, kłócą się lub walczą między sobą.

W nawiązaniu do setnej rocznicy tego spotkania Kościoły szwedzkie przygotowały materiały, które na całym świecie będą rozważane podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rozpocznie się on w poniedziałek, 18 stycznia, i zakończy w święto Nawrócenia św. Pawła, 25 stycznia.

Słowa zmartwychwstałego Jezusa, rozważane w trakcie ekumenicznych nabożeństw, mają zachęcić do wzmożenia działalności misyjnej, w nadziei, że ożywi ona zarazem dążenie do odbudowy jedności Kościoła. Na to, „aby każdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, że jedność wszystkich chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii” zwraca uwagę papież Benedykt XVI w podanej na styczeń intencji misyjnej Apostolstwa Modlitwy.

„Jesteśmy przekonani o tym, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stworzy możliwości przezwyciężenia podziałów, by Ewangelia mogła być jeszcze skuteczniej zwiastowana i urzeczywistniana w życiu jednostek i całego Kościoła w naszym kraju” – piszą przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, zachęcając do licznego udziału duchownych i wiernych w nabożeństwach oraz „zbratania serc uczestników ekumenicznych modłów z różnych Kościołów chrześcijańskich”.

Po raz trzynasty w historii polskiego ekumenizmu opublikowano wspólną broszurę na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zawiera ona teksty nowotestamentowe, psalmy oraz fragmenty ksiąg dydaktycznych, pochodzące z ekumenicznego przekładu zaakceptowanego przez 11 Kościołów w Polsce, oraz rozważania biblijne opracowane tym razem przez przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego.

W poszczególnych dniach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będą rozważane fragmenty Ewangelii św. Łukasza (rozdz. 24,1-53), a hasłem przewodnim są słowa: „Wy jesteście tego świadkami”. Historie biblijne mówią o ludziach, którzy spotkali zmartwychwstałego Chrystusa i zostali wysłani, by głosić to, co widzieli. – I chociaż świadectwo
Marii Magdaleny, Piotra czy też uczniów z Emaus wyrażone jest nieco inaczej, to przecież każde z nich wskazuje na zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad potęgą śmierci. Tak i Kościoły, chociaż nieraz mówią w bardzo specyficzny sposób, powinny mówić o zwycięstwie Chrystusa – zwycięstwie nie tylko nad śmiercią, ale i nad naszymi, ludzkimi podziałami – podkreśla ks. Wawrzyniec Markowski z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Zaproponowany przez ks. Paula Wattsona Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan od 1908 r. obchodzony jest w dniach 18-25 stycznia, między obchodzonym kiedyś w styczniu wspomnieniem św. Piotra a dniem upamiętniającym św. Pawła.

Stulecie Konferencji Misyjnej będzie uczczone w czerwcu 2010 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.edinburgh2010.org .

Za: Rada ds. Ekumenizmu/md © Biuro Prasowe KEP 2010