Misjonarze: Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

100624c.png Od piątku 18 czerwca do niedzieli 20 czerwca w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym VINCENTINUM w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC Polska), na które przybyli reprezentanci Jednostek Terenowych z całego kraju. W tym roku upłynął termin pięcioletniej kadencji władz stowarzyszenia. Dlatego oprócz zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, delegaci wybierali nowy zarząd.


Zostali nimi: p. Andrzej BRATEK z Sopotu jako Wiceprzes (Prezes jednostki przy parafii Zesłania Ducha św. i dotychczasowy prezes Zarządu Krajowego), p. Maria BIELECKA z Krakowa jako Skarbnik (pełniła tę funkcję dotychczas), p. Agnieszka SIEKIERŻYCKA z Krzeszowic jako Sekretarz, oraz członkowie Zarządu, p. Teresa KRAUZE z Krakowa i p. Ryszard POTORSKI ze Słubic.
 
Więcej na temat przebiegu Zjazdu AIC Polska
można przeczytać na stronie FAMVIN.ORG POLSKA.