Nagroda dla o.Leonarda Bieleckiego OFM

090530g.jpg W dniach 15-17 maja 2009r. odbywał się w Niepokalanowie XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmowy. Ogółem na festiwal zgłoszono 170 filmów, programów telewizyjnych i prac multimedialnych, 47 programów radiowych z 21 krajów oraz ok. 20 stron internetowych. Były to produkcje profesjonalne, zgłaszane przez telewizje publiczne lub prywatne, oraz amatorskie – autorstwa grup ewangelizacyjnych, stowarzyszeń i wydawnictw katolickich oraz pasjonatów sztuki filmowej.


o. Leonard Bielecki otrzymał I Nagrodę w kategorii strony internetowe za witrynę "www.franciszkanie.net z blogiem bEZ sLOGANU".

Ten sukces to praca przede
wszystkim o. Jakuba, który narzucił pewe standardy naszej stronie i
konsekwentnie realizował wyzanaczone sobie cele, również z nim
kręciliśmy pierwsze odcinki bEZ sLOGANU, które okazały się pionierskie
na polskich witrnach. Dziękuję także o. Franciszkowi, który zgodził się
kontynuować ze mną katechezy internetowe – powiedział o. Leonard

Za: www.franciszkanie.net.