Niepokalanów: kapituła duchowa nt. dziedzictwa św. Maksymiliana

W ramach Roku Kolbiańskiego franciszkanie prowincji warszawskiej uczestniczą w Niepokalanowie w kapitule duchowej nt. dziedzictwa św. Maksymiliana. Spotkanie, które ma charakter rekolekcyjny, rozpoczęło się w poniedziałek 28 lutego i potrwa do soboty 5 marca. Obrady rozpoczęły się uroczystą Mszą św., której przewodniczył o. dr Mirosław Bartos, prowincjał.


Ojcowie i bracia,
biorący udział w kapitule, chcą odnowić w sobie ducha, którym żył o. Kolbe. „My,
franciszkanie zaniedbaliśmy się w kontynuowaniu dzieła św. Maksymiliana"
przyznał biograf św. Maksymiliana o. Paulin Sotowski. Kapłan wyraził nadzieję,
że kapituła przywróci świadomość tego, iż warto rozpowszechniać spuściznę o.
Kolbego. „Należy głosić jego dziedzictwo szerzej i odważniej, aby rzeczywiście
odrodziła się nowa ewangelizacja – tego oczekujemy po spotkaniu w
Niepokalanowie" – podkreślił franciszkanin.

Konferencja otwierająca kapitułę „Kim jest dla mnie św. Maksymilian Maria
Kolbe", poprowadzona była przez ks. Jacka Pędziwiatra. Była ona połączona  z prezentacją multimedialną, w której
wydarzenia z życia o. Kolbego nawiązują do wydarzeń ewangelicznych, a sam
Maksymilian został przedstawiony jako uczeń Jezusa Chrystusa.

We wtorek franciszkanie zastanawiali się nad „biblijnymi i teologicznymi postawami
duchowości św. Maksymiliana". Wykład „Pośrednictwo NMP w ujęciu św.
Maksymiliana" wygłosił o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik. Franciszkanin nakreślił
szeroki kontekst biblijny pośrednictwa, wskazał na jego trynitarny charakter, a
po obszernym omówieniu pośrednictwa w teologii katolickiej, o. Bartosik
wyjaśnił uczestnikom kapituły także pośrednictwo Matki Bożej w relacji
człowieka do Boga. Wykład „Ze św. Maksymilianem w szkole Maryi z Ewangelii" wygłosił
biblista o. Paulin Sotowski. W swoim wystąpieniu duchowny dokonał egzegezy
fragmentu biblijnego mówiącego o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny. W ten
sposób została też przedstawiona propozycja praktyki Lectio Divina w oparciu o
perykopy ewangeliczne mówiące o życiu i roli Maryi w dziele zbawienia. Ojciec
Sotowski zwrócił też uwagę na potrzebę wzbogacenia formacji w Rycerstwie
Niepokalanej istotnymi elementami egzegezy biblijnej . 

W środę zakonnicy mówili o tym, w jaki sposób św. Maksymilian wzbogacił
charyzmat franciszkański. O. dr Marek Sykuła przedstawił słuchaczom istotne
elementy charyzmatu franciszkańskiego, wskazując jednocześnie na ich aktualność
w życiu i posłudze ojca Kolbego. W kolejnych wykładach przedstawione zostały
związki charyzmatu kolbiańskiego z charyzmatem franciszkańskim (o. dr Piotr
Bielenin).

Duchowny zauważył,
że o. Kolbe żyjąc w XX wieku był doskonałym franciszkaninem, który potrafił
postępować zgodnie z regułą św. Franciszka.

W czasie kapituły
rozpatrywane są również takie tematy jak: „Istota świętości w ujęciu św.
Maksymiliana" (ks. dr Stanisław Kowalik); duchowość świętego Maksymiliana na
tle innych duchowości (o. dr Ireneusz Klimczyk); ewangelizacja nowych pogan
(„postchrześcijan") na Zachodzie w duchu Benedykta XVI (ks. prof. Czesław
Parzyszek SAC); maryjność św. Maksymiliana (o. dr Mirosław Adaszkiewicz) i
kwestie praktyczne związane ze skutecznym prowadzeniem wspólnot Rycerstwa
Niepokalanej w klasztorach i parafiach (o. Stanisław Piętka i o. Grzegorz
Szymanik).

Nie mniej ważne są również prace w grupach. Tam analizowane są zadane tematy.
Następnie zakonnicy spotykają się w sali obrad, by podsumować dyskusje i
dokonać prezentacji wniosków  i
propozycji. Dyskusje dotyczą działalności duszpasterskiej zakonu oraz sytuacji
duchowej wspólnot.

W Kapitule duchowej nt. dziedzictwa św. Maksymiliana uczestniczy 137 ojców i braci franciszkanów przybyłych z klasztorów w Polsce i zagranicą. Kolejna edycja kapituły zaplanowana jest w dniach od 23 do 28 maja br.

o. Marek Wódka OFMConv,
rzecznik Roku Kolbińskiego