Nominacja profesorska dla o. Jarosława Kupczaka OP

091222a.png Ojciec Jarosław Kupczak OP został mianowany 21.12 br. przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisko profesora nadzwyczajnego tejże uczelni. O. Kupczak jest kierownikiem Katedry antropologii teologicznej UP JPII, wykłada także na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w dominikańskim Kolegium w Krakowie.

 

 

Więcej informacji o Ojcu Profesorze można znaleźć na Jego stronie: www.jaroslawkupczak.pl.

Za: www.dominikanie.pl.