Nowa kaplica Braci Mniejszych Kapucynów w Instytucie Onkologii

091228a.png W Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie miało miejsce pobłogosławienie kaplicy i erygowanie Drogi Krzyżowej. Kaplicą opiekują się Bracia Mniejsi Kapucyni. Podczas uroczystości, która odbyła się 15 grudnia 2009 r., obecny był J. Em. Kard. Stanisław Dziwisz w ramach trwającej kanonicznej wizytacji parafii św. Anny. Obecni byli również Dyrektor Instytutu Onkologii – prof. dr hab. Marian Reinfuss, jego z-ca ds. organizacyjnych i nauki – prof. dr hab. Jan Kulpa, br. Marek Wolter OFMCap – kapelan, bracia kapucyni, pracownicy Instytutu oraz pacjenci.

Kaplica jest pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego” i
znajduje się na parterze Instytutu. Wszystkie prace remontowo budowlane
dostosowujące pomieszczenie do potrzeb kaplicy zostały wykonane, w
ramach przetargu, na koszt Instytutu. Natomiast całe wyposażenie jest
własnością Kościoła.
Po pobłogosławieniu kaplicy o godz. 12.00 – Ks.
Kard. i Ks. Infułat Wł. Gasidło (proboszcz) spotkali się z pracownikami
Instytutu. Po spotkaniu odwiedzili chorych i personel we wszystkich
klinikach Instytutu.