Nowa Przełożona Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

zakonnice.png Obradująca w Krakowie od 29 listopada br Kapituła Zgromadzenia Sióstr św. Dominika dokonała wczoraj, 30 listopada, wyboru nowej Przełozonej Generalnej, na miejsce zmarłej w maju, w trakcie trwania kadencji Matki Julii Bakalarz. Nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia została Siostra M. Beniamina Potoczna OP

Wybrano też nowy zarząd Zgromadzenia.

s. Aleksandra Zaręba OP, sekr. gen.