Nowa rada prowincjalna poznańskiej prowincji Księży Pallotynów

Dnia 16 lutego 2011 roku Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) zatwierdziła ostateczne wyniki wyborów do rady prowincjalnej – na kadencję 2011-2014 – w Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

 
Przełożonym prowincjalnym został wybrany ks. Adrian Galbas SAC. W skład nowej rady prowincjalnej weszli ponadto: ks. Lesław M. Gwarek SAC – pierwszy radca; ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. Janusz Łuczak SAC oraz ks. Adam Kamizela SAC – radcy prowincjalni.
 
Kadencja nowej rady prowincjalnej rozpocznie się w święto patronalne Prowincji, dnia 25 marca 2011 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

***

Ks. Adrian Galbas SAC – przełożony prowincjalny, urodził się dnia 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił w roku 1987. Pierwszą konsekrację złożył dnia 29 września 1989 roku, zaś święcenia kapłańskie otrzymał dnia 7 maja 1994 roku.
 
Po święceniach kapłańskich pracował przez rok jako wikariusz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Łodzi. Następnie w latach 1995-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej oraz dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 
W latach 1998-2002 pełnił funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. W roku 2002 został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie oraz ustanowiony Sekretarzem ds. Apostolstwa.
 
Dnia 18 grudnia 2003 roku został ustanowiony proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu.
 
W latach 2002-2005 oraz 2008-2011 pełnił funkcję radcy prowincjalnego.
 
Ks. Adrian Galbas SAC jest czwartym z kolei przełożonym prowincjalnym utworzonej w roku 1993 pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na urzędzie przełożonego prowincjalnego zastąpi ks. Kazimierza Czulaka SAC, który sprawował posługę przełożonego przez ostatnie sześć lat.
 
Zarząd Prowincjalny, Pallotyni – Poznań