Nowe władze Stowarzyszenia Współpracowników

salezjanie_logo.jpg W sobotę 26 września 2009 roku przedstawiciele rad lokalnych Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Inspektorii Warszawskiej spotkali się w Kutnie – Woźniakowie.
Po wysłuchaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującym władzom, dokonali wyboru nowej siedmioosobowej Rady Prowincjalnej.

Weszli do niej:
• Mirosław Hartung (Suwałki)– koordynator,
• Barbara Pietrzak (Warszawa) – zastępca koordynatora,
• Jadwiga Kotarska (Kutno) – administrator,
• Tadeusz Paweł Mastalerz (Łódź) – sekretarz,
• Jolanta Karasińska (Warszawa) – radca ds. formacji,
• Paweł Newski (Warszawa) – radca,
• Marianna Słowik (Żyrardów) – radca.

W skład Rady z mocy prawa wchodzą ponadto:
• ks. Henryk Bonkowski – Delegat Inspektorialny SDB,
• S. Teresa Nowak – Delegatka Inspektorialna CMW.

W wyborach nie mogły kandydować osoby, które sprawowały funkcje w
Radzie przez dwie kadencje. Tak stanowi ordynacja. Członkowie nowo
wybranej Rady wyrazili nadzieję, że osoby te nadal będą służyć radą,
pomocą i swoim jakże cennym doświadczeniem. Tym bardziej, że
dotychczasowa koordynator pani Elżbieta Żak pełni zaszczytną funkcję
sekretarza we władzach Regionu Europa Centralna i Wschodnia
Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Jako Współpracownicy Salezjańscy pragniemy:
• dawać świadectwo własnego życia i charyzmatu salezjańskiego,
• być wiernymi uczniami Chrystusa,
• angażować się w dzieła salezjańskie,
• pracować dla dobra i zbawienia młodzieży,
• stawać w obronie wartości rodziny,
• dbać o maryjny charakter naszej religijności,
• rozpalać zapał misyjny i promować misyjność.

Swoje posłannictwo Salezjanie Współpracownicy zawierzyli Bogu za
przyczyną Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych podczas Mszy świętej
koncelebrowanej pod przewodnictwem Wikariusza Inspektorialnego, ks.
Krzysztofa Jakubowskiego. Wspólnie z ks. wikariuszem Eucharystię
sprawowali: ks. Henryk Bonkowski, ks. Jerzy Gabrych (dyrektor
suwalskiej wspólnoty salezjanów) i ks. Mirosław Hołownia. Pełne mocy
słowo księdza inspektora wyzwoliło ducha entuzjazmu i prawdziwej
salezjańskiej radości.

W czasie Mszy Współpracownicy wyrazili wdzięczność Bogu za 25 lat
kapłaństwa ks. Henryka Bonkowskiego. Dziękując za dar wspaniałego
kapłaństwa życzyli dostojnemu jubilatowi wielu łask Bożych oraz
wszelkiego błogosławieństwa.

 
Mirosław HARTUNG