Home WiadomościArchiwum Nowe wskazania dotyczące salezjańskiego prenowicjatu

Nowe wskazania dotyczące salezjańskiego prenowicjatu

Redakcja
090509d.jpg W dniu 16 lipca zostało zaaprobowane przez Przełożonego Generalnego i Radę Generalną nowe sformułowanie “Ratio Fundamentalis et Studiorum” – dokumentu zawierającego zasady i normy formacji Zgromadzenia Salezjańskiego – dotyczące prenowicjatu.
Zaraz po Kapitule Generalnej 26, w zgodności z Programem animacji i zarządzania na sześciolecie 2008-2014, po konsultacjach z regionalnymi Koordynatorami ds. Formacji, przygotowano pierwszą wersję poprawionego tekstu odnośnie do prenowicjatu.

W czasie posiedzeń Komisji regionalnych ds. Formacji, jakie odbywały
się od września do listopada 2008 roku, wyłoniły się pierwsze
obserwacje i została określona metodologia pracy. Następnie Komisje
inspektorialne ds. Formacji nadesłały, prawie że w komplecie, swoje
sugestie do końca marca 2009 roku. W maju i czerwcu Dykasterium
analizowało odpowiedzi Inspektorii i przygotowało nowy tekst, który
został przestudiowany, zredagowany, a teraz zatwierdzony przez
Przełożonego Generalnego i Radę Generalną.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone, w porównaniu z poprzednim “Ratio”,
odzwierciedlają szczególną wagę, jaką się przywiązuje do towarzyszenia
powołaniowego i aspirantatu poprzedzającego prenowicjat. Nadaje się
większego znaczenia dojrzałości ludzkiej, pomocy oferowanej przez
zawodowego psychologa i rodzinie. Podkreśla się centralne miejsce
relacji z Panem Jezusem, drogę wiary, katechezę, formację sumienia i
kierownictwo duchowe.

Rewizji zostały poddane aspekty dotyczące formacji intelektualnej,
wspólnoty formacyjnej i doświadczenia wspólnotowego, ekipy formatorów i
kierownika duchowego. Wprowadzono znaczące dodatki odnośnie do troski o
zdrowie, pracy fizycznej, gry i sportu, mediów osobistych i mass
mediów, muzyki, gry na instrumentach, teatru i form ekspresji
młodzieżowej. W sposób szczególny podkreśla się weryfikację zdolności
do salezjańskiego życia konsekrowanego i potrzebę zwrócenia większej
uwagi na predyspozycję powołaniową, włączając także samych
prenowicjuszy w proces rozeznania powołania.

“Zostały poczynione kroki do przodu, gdy chodzi o jakość formacyjnego
doświadczenia prenowicjatu – twierdzi ks. Francesco Cereda, Radca ds.
Formacji – ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Prenowicjat jest etapem
bardzo ważnym i znaczącym w formacji zakonnej i salezjańskiej”.

Odnowiony tekst zostanie teraz przekazany poszczególnym Inspektoriom i
wspólnotom prenowicjackim, aby w czasie 2010 roku dokonały rewizji
inspektorialnego Programu odnośnie do prenowicjatu.

www.infoans.org

Za: www.salezjanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda