Nowo wybrany prowincjał Karmelitów Bosych

090630f.jpg Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna zgromadzona w dniu dzisiejszym w Wadowicach dokonała wyboru na urząd Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Nowym przełożonym prowincjalnym został o. Andrzej Ruszała, dotychczasowy II radny Prowincji.
Kapituła dokonała również wyboru na wakujące stanowisko radnego Prowincji.

 
 
 

Obecnie skład Rady Prowincjalnej jest
następujący:
 
  • o. Grzegorz Firszt – I radny
  • o. Łukasz Kaperek – II radny
  • o. Andrzej Gbur – III radny
  • o. Marian Zawada – IV radny

Za: Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych