Noworoczna Msza papieska: Boże oblicze zachętą dla pokoju

benedykt16.png Boże oblicze objawione w Chrystusie jako fundament wzajemnego poszanowania między ludźmi – to temat papieskiej homilii w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Benedykt XVI w czasie Mszy w bazylice watykańskiej nawiązał też do faktu, że 1 stycznia Kościół obchodzi również Światowy Dzień Pokoju. Podstawą tego pokoju jest właśnie szanowanie godności drugiego, które potrzebuje ugruntowywania od najmłodszych lat. Obrazem czułej relacji między Bogiem a ludźmi jest słynna ikona „Umilenije”, gdzie twarze małego Jezusa i Maryi spotykają się w symbolicznym geście przytulenia policzków.

„Twarze dzieci są jakby odzwierciedleniem spojrzenia Boga na świat –
powiedział Benedykt XVI. – Czemu więc gasić ich uśmiech? Po co zatruwać
ich serca? Niestety, ikona Matki Bożej Miłościwej znajduje też swoje
tragiczne przeciwieństwo w bolesnych obrazach dzieci i ich matek w
szponach wojny i przemocy: uciekinierów, uchodźców, wypędzonych. Twarze
naznaczone głodem i chorobami, zniekształcone cierpieniem i rozpaczą.
Twarze niewinnych maleństw są milczącym wołaniem do naszego poczucia
odpowiedzialności: wobec ich bezbronności upadają fałszywe
usprawiedliwienia dla wojen i przemocy. Musimy po prostu się nawrócić
ku pokojowym zamiarom, złożyć wszelkiego rodzaju broń i wszyscy
zaangażować się w budowanie świata bardziej godnego człowieka – mówił
Papież.

Benedykt XVI nawiązał też do swojego przesłania na
Światowy Dzień Pokoju 2010, w którym wzywał do troski o stworzenie.
„Kto umie rozpoznać we wszechświecie odblask niewidzialnego oblicza
Stwórcy, ten także powinien bardziej szanować symboliczną wartość
dzieła stworzenia” – stwierdził Papież. Prowadzi to do prawdziwie
„ludzkiej ekologii”.

Jeśli człowiek upada, degraduje
się także środowisko, w którym żyje – zauważył Ojciec Święty. – Gdy
kultura zmierza ku nihilizmowi, jeśli nie teoretycznemu to
praktycznemu, to przyroda musi odczuć tego skutki. W ten sposób można
zobaczyć wzajemną zależność między obliczem ludzkim a obliczem
środowiska: „kiedy «ekologia ludzka» (124) jest szanowana w
społeczeństwie, również ekologia środowiska czerpie z tego korzyści”.
Ponawiam zatem apel do inwestowania w edukację, której celem, poza
przekazaniem niezbędnych danych naukowo-technicznych, byłaby szersza i
pogłębiona odpowiedzialność ekologiczna, oparta na poszanowaniu
człowieka oraz jego podstawowych praw i obowiązków. Tylko w ten sposób
zaangażowanie na rzecz środowiska może stać się wychowaniem do pokoju i
jego budowaniem” – mówił Benedykt XVI.

tc/rv

Za: Radio Watykańskie.