Home WiadomościArchiwum Nowy koordynator Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Nowy koordynator Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Redakcja
090605b1.jpg Po 30. letnim kierowaniu Polską Misją Katolicką w Brazylii przez ks. mgr Benedykta Grzymkowskiego TChr, nowym rektorem został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski ks. Zdzisław Malczewski, również chrystusowiec. Nominacja ta została potwierdzona przez Radę Główną Krajowej Konferencji Episkopatu Brazylii (CNBB).
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – Arcybiskup Metropolita Józef Michalik w piśmie – z dnia 26 maja 2009 r. – pisze: „Uprzejmie przesyłam w załączniku kopię pisma Konferencji Episkopatu Brazylii, potwierdzającego nominację Czcigodnego Księdza na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Osobę Księdza Rektora oraz całe dzieło Polskiej Misji opiece Bożej polecam…”.

Z kolei przewodniczący Krajowej Konferencji Episkopatu Brazylii (CNBB) – Arcybiskup archidiecezji Mariana Geraldo Lyrio Rocha na pismo Episkopatu Polski (z dnia 12 grudnia 2007 r.) napisał (3 kwietnia 2009 r.): …”Rada Stała Krajowej Konferencji Episkopatu Brazylii – CNBB, zebrana w Brasílii w dniach od 10 do 12 marca 2009 r., spełniając wymagania statutowe, zatwierdziła przedstawione nazwisko ks. dr Zdzisława Malczewskiego, z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Kurytybie, na koordynatora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, na okres pięciu lat. Niech Bóg oświeca ks. Zdzisława w spełnianiu powierzonej mu misji, a dla migrantów polskich w Brazylii, przyzywamy błogosławieństwa i opieki Boga…”
 
Początków Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii należy się dopatrywać w nominacji ks. Ludowika Bronnego, przełożonego zgromadzenia księży Wincentynów, na misjonarza polskich emigrantów w Brazylii. Takim właśnie tytułem, zgodnie z Konstytucją Apostolską Piusa XII „Exul Familia”, określano odpowiedzialnego za duszpasterstwo etniczne w danym kraju. Na wniosek arcybiskupa Józefa Gawliny, ówczesnego opiekuna polskiej emigracji rezydującego w Rzymie, 4 lutego 1953 r. Kongregacja Konsystorialna mianował ks. Bronnego odpowiedzialnym za polskie duszpasterstwo w Brazylii.
Po blisko dwudziestoletnim kierowaniu Polską Misją Katolicką przez oddanych polskiej sprawie księży Wincentynów rektorat został przekazany księżom chrystusowcom.
 
Pierwszym rektorem został mianowany ks. Paweł Piotrowski. Nominacji dokonał biskup Władysław Rubin, delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa polskiej emigracji. Kolejnym rektorem został ks. Grzymkowski, obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa.
Zgodnie z obecnie obowiązującą Instrukcją „Erga migrantes Caritas Christi”, wydaną przed pięciu laty (3 maja 2004 r.) przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, kapłan odpowiedzialny w danym kraju za posługę duszpasterską na rzecz swoich rodaków nazywany jest koordynatorem.
Społeczność polonijna w Brazylii szacowana na ponad dwa miliony osób dała Kościołowi w tym kraju wielu biskupów i setki księży i sióstr zakonnych. Aktualnie w tym kraju pełni posługę ponad trzystu księży diecezjalnych i zakonnych oraz spora grupa sióstr zakonnych z Polski.

Za: www.tchr.org.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda