o. Adam Sikora OFM – zasłużony dla rozwoju kultury

100603c.png 31 maja 2010 r. o. prof UAM dr hab. Adam Sikora OFM otrzymał Medal Stolema. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku
Medal Stolema je przëznôwóny bez Karno Sztudérów "Pòmòraniô" ju òd 1967 rokù. Westrzód wiele wëprzédnieniów, òdznaczeniów i nôdgrodów nadôwónëch w kaszëbskò-pòmòrsczi rësznoce mô òn nôwiãkszé ùwôżanié. Sztudérowie tã nôdgrodã dôwają lëdzóm abò karnóm lëdzy, jinstitucëjóm, zrzeszóm i òrganizacëjóm, chtërne na òsoblëwi ôrt pòmôgałë w pòmnôżanim kùlturowégò ùróbkù Pòmòrzégò abò w jegò pòpùlarizowanim (kaszub.)

Medal Stolema to wyróżnienie przyznawane przez studencki klub “Pomorania”
od 1967 roku, którym wyróżnianie są osoby lub organizacje, które w
szczególny sposób przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju kultury
Pomorza, w tym jej części – Kaszub.

Za: www.franciszkanie.net.