O. Eustachy Rakoczy chlubi się dziadkiem, powstańcem wielkopolskim

091218d.png Ojciec dr hab. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości został wyróżniony Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.
Odznaka została nadana przez Prezydium Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Ceremonia wręczenia odbyła się w poniedziałek, 14 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

„Byłem niewątpliwie wzruszony – mówi o. Eustachy Rakoczy,
wspominając uroczystą ceremonię – Kiedy Radio Katolickie ‘Emaus’
nagrało ze mną audycję, i puszczało ją, jakoś w dwie godziny później,
mój kolega, rektor Wyższej Szkoły z Gniezna dzwoni do mnie: ‘Gdzie ty
jesteś, bo ja cię teraz słyszę?’. Mówię: ‘Tyś jest rektor, wychowujesz
młodzież, a ja nie przypuszczałem, że w tym momencie będę znowu mówił o
swoim dziadku, jak przed iluś laty uczył nas patriotyzmu”.

W 2001 roku o. Eustachy Rakoczy dostał Statuetkę „Dobosz Powstania
Wielkopolskiego”. Tę nagrodę otrzymać mogą osoby i instytucje, które w
sposób szczególny zasłużyły się w upowszechnianiu wiedzy i tradycji
Powstania Wielkopolskiego.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 powstało 30
stycznia 1989 roku, w odpowiedzi na potrzeby społeczne i oczekiwania
żyjących wówczas powstańców wielkopolskich.

Najważniejsze cele wpisane w Statut Towarzystwa to:

– krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu
Wielkopolskim w wyniku którego do Macierzy powróciły ziemie stanowiące
kolebkę państwa polskiego,

– popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców.

„Towarzystwo kultywuje pamięć i bohaterski czyn swoich przodków,
pierwszego zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dzisiaj zrzesza ok.
2,5 tys. osób. W Rzeczypospolitej jest 77 kół w różnych miastach, które
kultywują pamięć praojców. Ta organizacja skupia m.in. szkoły, jest 109
szkół im. Powstania Wielkopolskiego, jest również 15 jednostek
harcerskich ” – podkreśla o. Eustachy Rakoczy.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mn

Zobacz więcej: www.powstaniewielkopolskie.pl