O. Filemon Tadeusz Janka w Zarządzie Europejskim UFME

100207c.png W sobotę 6 II, europejscy ministrowie prowincjalni zakonu braci mniejszych (OFM), obradujący w Brukseli (Belgia), w dniach od 1-6 II, zakończyli IX Zgromadzenie Unii Braci Mniejszych Europy (UFME). W ostatnim dniu zgromadzenia wybrali nowy zarząd i ukształtowali Radę Stałą UFME. Przewodniczącym został o. Vitor Melicias z Portugalii (druga kadencja), wiceprzewodniczącym o. Ivan Sessar z Bośni-Hercegowiny, natomiast członkami Rady Stałej: o. Anthony McNeill z Wielkiej Brytanii, o. Gabriele Trivellin z Włoch, o. Bob Van Laer z Belgii
i o. Filemon Tadeusz Janka z Polski (Prowincja św. Franciszka).

Wśród inicjatyw zatwierdzonych przez IX Zgromadzenie jest 3. Europejski Mityng Franciszkański (EUROFAME), który odbędzie się w roku 2012 w Polsce, w Górze Św. Anny.

Kończąc tygodniowe obrady, z udziałem w Parlamencie Europejskim, ministrowie prowincjalni wystosowali dwa pisma: do wszystkich braci mniejszych Europy – "Europa Domus Pacis (Dom Pokoju). Wkład franciszkański do Europy wartości"  oraz do głównych instytucji Unii Europejskiej.

W piśmie do braci mniejszych Europy ministrowie uznali za właściwe życie braci wśród ludzi, którzy doznają trudów egzystencjalnych z racji globalnego kryzysu wartości i ekonomiczno-gospodarczego, i dzielenie z nimi zmartwień, jak również radości i nadziei.

W liście z kolei do instytucji europejskich, oprócz podziękowania za życzliwe przyjęcie w Parlamencie Europejskim, ministrowie stwierdzili m.in.: "W kontekście europejskim, w którym w różny sposób sekularyzacja spotyka się z wartościami transcendentnymi, my, bracia mniejsi, pragniemy być, jak święty Franciszek z Asyżu, głosicielami Ewangelii, świadkami, że każda duchowość autentyczna może wspomóc ducha i braterstwo na naszym kontynencie, który jest wezwany do ponownego odkrycia wspólnych wartości i racji własnej jedności. Wśród aktualnego kryzysu finansowego i ekonomicznego, który postawił liczne osoby i rodziny w trudnych warunkach utraty pracy, domu, własnych oszczędności (…) angażujemy się jak św. Franciszek, aby jeszcze bardziej być solidarni i braterscy, w służbie dla tej Europy, która stara się być bliska osobom i rodzinom, cierpiącym w sytuacjach najbardziej straszliwych".

Następne X Zgromadzenie UFME przewidziane jest w październiku przyszłego roku w Fatimie (Portugalia).