O rozwój Zakonu Paulinów

091119d.jpg Spotkanie prowincjałów i quasi-prowincjałów Zakonu Paulinów odbyło się 16 listopada na Jasnej Górze. Do sanktuarium przybyło trzech ojców prowincjałów: prowincji niemieckiej, australijskiej i amerykańskiej; dwóch quasi-prowincjałów: prowincji węgierskiej i chorwackiej oraz delegat generała Zakonu na Słowacji.
Sesja poświęcona życiu i działalności paulinów w poszczególnych prowincjach trwała w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma.

Z przybyłymi ojcami spotkali się: o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu
Paulinów; o. Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny Zakonu i o. Jan
Berny, sekretarz generalny Zakonu.

„Po raz pierwszy, od setek lat, znowu podejmujemy tradycję takich spotkań – mówi o. Mirosław Legawiec,
prowincjał paulinów w Niemczech – Jesteśmy na etapie wypróbowywania
się, jak to jest żyć w prowincji mimo, że już niektóre prowincje
istnieją w tej chwili 12 lat, quasi-prowincje nawet do 30 lat i więcej,
jednak jest to też pewien proces powstawania pewnych struktur,
zbierania doświadczeń. I właśnie o to chodzi, żeby te starsze prowincje
podzieliły się doświadczeniem z młodszymi, które dopiero teraz
powstają, żeby mieć ukierunkowanie w rozwoju zgodne z linią, którą
nadaje ojciec generał”.

Gościem specjalnym był o. Stanisław Dziuba, jedyny paulin –
biskup, posługujący obecnie w diecezji Umzimkulu w Republice
Południowej Afryki. W czasie wizyty na Jasnej Górze bp Stanisław Dziuba
odprawił przed Cudownym Obrazem Mszę św., w czasie której zawierzył
Matce Bożej swoją posługę biskupią i dziękował za dar powołania
kapłańskiego.

„Ta wizyta jest krótką wizytą, by złożyć podziękowanie naszej Pani
i Królowej, Matce mojego powołania, bowiem od początku mojego życia
pielgrzymowałem razem z rodzicami, później jako młodzieniec wstąpiłem
do Zakonu paulińskiego i pod tym okiem Matki Bożej się wychowywałem, aż
wyjechałem na pracę misyjną do Afryki Południowej, do diecezji
Umzimkulu, do Afrykańskiej Częstochowy. Tą Mszą św., którą sprawowałem,
chciałem podziękować za dar powołania zakonnego, za dar kapłaństwa, i
podziękować za wszystkie łaski, które Maryja wyprosiła dla narodu
zuluskiego, wśród którego pracuję, bowiem odczuwamy Jej opiekę i tę
matczyną miłość i troskę” – powiedział ks. biskup.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mn