Home WiadomościArchiwum Oborniki Śląskie: Rondo im. Aleksandry Natalli-Świat

Oborniki Śląskie: Rondo im. Aleksandry Natalli-Świat

Redakcja
100701b.png We wtorek, 29 czerwca 2010 roku, w Obornikach Śl. odbyła się uroczystość nadania rondu znajdującemu się w centrum miasta, imienia tragicznie zmarłej posłanki na Sejm RP Aleksandry Natalli-Świat (1959-2010).
Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego i minuty ciszy dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego w dniu 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem. Po odsłonięciu, ks. Bogdan Giemza, salwatorianin, dokonał poświęcenia tablicy.


Szczepan Antoszczyszyn, przewodniczący Rady Miejskiej w
Obornikach Śl., po przywitaniu zebranych osób, odczytał odpowiednią
uchwałę tejże Rady z dnia 27 maja br. w sprawie nadaniu rondu imienia
Aleksandry Natalli-Świat. Następnie odsłonięto tablicę z napisem „Rondo
im. Aleksandry Natalli-Świat”. Uczynili to: Jacek Świat – mąż zmarłej
Posłanki, Andrzej Dera – poseł na Sejm RP, Paweł Misiorek – burmistrz
Obornik Śl. i Szczepan Antoszczyszyn.

W dalszej części
nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. W kolejności głos zabrali:
Jacek Świat, Andrzej Dera, Aleksander Marek Skorupa – poseł na Sejm RP,
ks. Bogdan Giemza SDS, Paweł Misiorek, Tomasz Sokołowski –
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śl., Wiesław Kilian –
poseł na Sejm RP i Szczepan Antoszczyszyn. Jacek Świat dziękując za
uhonorowanie małżonki, nawiązał do jej więzów z Obornikami i Ziemią
Obornicką. Powiedział, że zawsze chętnie tutaj wracała i miała na uwadze
sprawy ludzi ją zamieszkujących. Ks. Giemza zwrócił uwagę na rolę
pamięci w ludzkim życiu. Podkreślił, że pamięć to nie tylko sprawność
intelektu, ale również woli i serca. Przypominać w jęz. łacińskim
oznacza „recordari” i znaczy dosłownie „na nowo umieszczać w sercu”.
Można więc powiedzieć, że wspominać to myśleć z miłością. W takim kluczu
wiernej pamięci – mówił ks. Giemza – trzeba odczytywać uroczystość
nadania imienia obornickiemu rondu. Z jednej strony to wyraz
wdzięczności społeczności Obornik Śląskich dla Aleksandry Natalli-Świat,
która tu się urodziła i była na różne sposoby związana z tą małą
ojczyzną. Z drugiej strony, nadanie jej imienia obornickiemu rondu, to
pragnienie by ocalić jej postać od zapomnienia. Na koniec podkreślił, że
pamięć nie polega na „konserwacji” przeszłości i jedynie nostalgicznym
wspominaniu, ale ma to być twórcza wierność, która wyrazi się w podjęciu
w codzienności tego wszystkiego, co było piękne i szlachetne w życiu
zmarłej Posłanki. Tomasz Sokołowski odwołał się do wspomnienia z
kampanii wyborczej w 2007 roku. Na spotkanie w jednej z wiosek przybyła
tylko jedna osoba. Mimo tego spotkanie odbyło się, a Aleksandra
Natalli-Świat przez półtorej godziny odpowiadała na pytania tej osoby.
Szczepan Antoszczyszyn w przemówieniu zamykającym całość uroczystości
podziękował wszystkim za udział, a licznym instytucjom za jej
przygotowanie. Całość zakończyło odśpiewanie „Roty”.

W uroczystości wzięli
udział: Mąż i Rodzina zmarłej Posłanki oraz jej Przyjaciele z okolicy i
Wrocławia, wspomniani przedstawiciele Sejmu RP, władze miasta i gminy
Obornik Śl. oraz mieszkańcy Obornik Śl. Liczny udział mieszkańców należy
przypisać zapewne nie tylko słonecznej pogodzie towarzyszącej
uroczystości, ale przede wszystkim żywej i wdzięcznej pamięci wobec
Aleksandry Natalli-Świat.

Należy podkreślić, że
wniosek do burmistrza Obornik Śl. o uczczenie pamięci Aleksandry
Natalli-Świat już w trzy dni po tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, z
datą 13 kwietnia br., złożył ks. Bogdan Giemza SDS. Jego kontakty ze
zmarłą Patronką obornickiego ronda datują się szczególnie na okres
pełnienia obowiązków rektora Wyższego Seminarium Duchownego
Salwatorianów w Bagnie. W późniejszym terminie podobny wniosek złożył
Tomasz Sokołowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Obornik Śl.

Aleksandra
Natalli-Świat, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w
dniu 10 kwietnia 2010 roku, urodziła się 20 lutego 1959 roku w
Obornikach Śląskich. Sakrament Chrztu św. i pierwszą Komunię przyjęła w
kościele parafialnym w Bagnie. Jej dzieciństwo i pierwsze lata młodości
były ściśle związane z Ziemią Obornicko-Trzebnicką. Rodzice Aleksandry,
Krystyna i Zbigniew Natalli, byli nauczycielami w szkole podstawowej w
Osolinie. Szkoła była również miejscem ich zamieszkania do 1975 roku.
Dziadek Aleksandry ze strony mamy, Aleksander Sosnowski był w latach
1949-1966 kierownikiem tejże szkoły, zaś w latach 1966-1974 funkcję tę
pełnił jej ojciec. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Osolinie
kontynuowała naukę w liceum ogólnokształcącym w Trzebnicy. Wychowanie
patriotyczne wyniesione z domu i sytuacja społeczno-polityczna lat
osiemdziesiątych XX wieku sprawiły, że już w czasie studiów na Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu zaangażowała się w sprawy społeczne. Dnia 25
września 2005 roku  została wybrana posłem V kadencji Sejmu RP w okręgu
wrocławskim, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Mandat poselski
uzyskała po raz drugi w wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Dnia 12
stycznia 2008 roku została wybrana na wiceprezesa Prawa i
Sprawiedliwości. Mimo kolejnych awansów i coraz większego zaangażowania w
politykę, zawsze żywo interesowała się sprawami swojej pierwszej małej
ojczyzny. Zwłaszcza jako posłanka chętnie brała udział w różnych
uroczystościach w powiecie trzebnickim i na terenie gminy Oborniki
Śląskie. Dyskretnie angażowała się w pomoc charytatywną i na rzecz
różnych instytucji z terenu gminy. Zostało to docenione i uhonorowane m.
in. przez Radę Miejską Obornik Śląskich, która 20 maja 2008 roku nadała
Aleksandrze Natalii-Świat tytuł Honorowego Obywatela Obornik Śląskich.
Jej doczesne szczątki zostały złożone na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we
Wrocławiu.

Za: www.sds.pl.

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda