Orędzie na Dzień Pokoju: ‚Konieczna jest zmiana stylów życia’

091221c.png Na zaproszenie Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie 15 grudnia, dwaj franciszkanie: o. Zbigniew Świerczek i o. Jan Maria Szewek zaprezentowali Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju, który przypada każdego roku 1 stycznia.
Filozof i etyk dr Kazimierz Szałata przypomniał z kolei podczas konferencji prasowej historię ustanowienia tego dnia w Kościele. Orędzie w całości poświęcone jest problematyce ekologicznej.


Rzecznik krakowskich franciszkanów o. Szewek wykazał ścisły związek,
jaki zachodzi pomiędzy ochroną stworzenia a pokojem na świecie. "Wojny,
konflikty, niewole są powodowane egoizmem jednostek, nie liczeniem się
z dobrem wspólnym, zarzuceniem porządku ustanowionego przez Stwórcę,
chęcią posiadania tego, co materialne za wszelką cenę" – mówił.

Przy
tej okazji wskazał na słowa Ojca Świętego, mówiące o tym, że wszelkie
kryzysy: gospodarcze, żywnościowe, ekologiczne czy też społeczne, są w
gruncie rzeczy spowodowane kryzysem moralnym, porzuceniem świata
wartości, postawieniem siebie w miejsce Boga, błędną wizją panowania
człowieka nad ziemią.

Franciszkanin wezwał za Ojcem Świętym do zmiany stylu życia,
zachowań i mentalności. Do "uwolnienia się od logiki czystej
konsumpcji", do umiaru, do sprawiedliwości, do solidarności w
przestrzeni i czasie, i do roztropności za jutro.

Obecny na konferencji współzałożyciel Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) o. Świerczek przekonywał, że oznaki kryzysu ekologicznego są realne. "To nie jest wymysł jakiejś grupki uczonych" – mówił.

Podkreślił z mocą, że wszyscy są odpowiedzialni za ochronę
stworzenia, że nikt nie może się zwalniać z tego obowiązku, że nie
można być obojętnym wobec tego faktu.

O. Zbigniew wymienił środowiska, które w pierwszej kolejności
powinny się w to włączyć. "Różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego,
organizacje pozarządowe, rodzina, Kościół, media" – wyliczał.

Zakonnicy zauważyli, że w Orędziu padają bardzo znamienne i
krzepiące słowa Benedykta XVI: "Chętnie popieram wychowanie do
odpowiedzialności ekologicznej".

Ojciec Święty w dokumencie również odpiera często stawiany
chrześcijanom i żydom zarzut, że to oni i Biblia są odpowiedzialni za
degradację środowiska. Zdaniem papieża "panowanie nad ziemią" według
Pisma Świętego to nie nadanie władzy, lecz wezwanie do
odpowiedzialności, to wezwanie do uprawiania i doglądania ziemi.

Prezes
KAI Marcin Przeciszewski przypomniał, że prezentacja orędzia odbyła się
w czasie trwania Szczytu Klimatycznego w Kopenhadze.

red.

Za: www.franciszkanie.pl.