Pallotyni: Wizytacja kanoniczna na Ukrainie

190616f.png Kolejna wizytacja prowincjalna Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie odbyła się w dniach od 25 do 31 maja 2010 r. Ksiądz Prowincjał Józef Lasak SAC wraz z Radcą ks. Józefem Ciupakiem SAC, Ekonomem Prowincjalnym ks. Tomaszem Pławnym SAC oraz Sekretarzem ds. Misji ks. Grzegorzem Młodawskim SAC odwiedzili wszystkie pallotyńskie domy na Ukrainie, zapoznając się z realiami życia i działalności współbraci pracujących w tym kraju.

W programie wizytacji odbyły się spotkania z biskupami poszczególnych
diecezji, w których pracują księża pallotyni oraz spotkania z wiernymi,
którym posługują współbracia. Na zakończenie wizytacji, w dniach od 1
do 2 czerwca w Dowbyszu, odbyło się spotkanie całej Delegatury, w którym
wzięli udział wszyscy współbracia pracujący na Ukrainie. Był obecny
również ks. Andrzej Bafeltowski SAC, który od dłuższego czasu służy
pomocą wspólnocie neokatechumenatu w Makijewce (niedaleko Doniecka) na
Ukrainie.

W podsumowaniu wizytacji ks. Prowincjał zaznaczył m.in., iż cieszy go
dobre przygotowanie współbraci do wizytacji oraz to, że biskupi
pozytywnie oceniają nasz wkład w Kościół lokalny. Ks. Lasak zauważył
korzystne zmiany w wymiarze zewnętrznym. Zwrócił uwagę na potrzebę
dalszego rozwijania darów, którymi każdy z nas został obdarowany,
pogłębiania wzajemnych relacji oraz potrzebę lepszego przepływu
informacji.

Spotkanie stało się okazją do zapoznania się z pracą poszczególnych
pallotynów oraz do wspólnej rozmowy na temat przyszłości Delegatury i
prowadzonych dzieł. Po raz kolejny dyskutowano nad ewentualną potrzebą i
możliwością przeniesienia formacji kleryków pallotyńskich ze Lwowa do
Ołtarzewa. Jak zwykle zdania były podzielone i ostateczna decyzja
zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Za czas wizytacji – Bogu niech będą dzięki!

Ks. Piotr Worwa SAC

Za: www.pallotyni.org.