Papieski list przed kapitułą generalną Braci Mniejszych

090522h.jpg 24 maja rozpocznie się kapituła generalna Braci Mniejszych, która trwać
będzie w Asyżu przez blisko miesiąc (do 20 czerwca). Do przypadającego
w tym roku 800-lecia zatwierdzenia zakonu franciszkańskiego nawiązuje
Papież w liście do kard. José Saraivy Martinsa. Emerytowanego prefekta
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych mianował on swoim specjalnym
wysłannikiem na wspomnianą kapitułę. Jak pisze Benedykt XVI, generał
franciszkanów o. José Rodríguez Carballo zwrócił się do niego, zgodnie
z przyjętym od dawna zwyczajem, o wyznaczenie kardynała, który by
przewodniczył na kapitule wyborom przełożonego generalnego Zakonu Braci
Mniejszych.

Odbędą się one 4 czerwca

 
W liście do wyznaczonego w tym celu portugalskiego kardynała Ojciec
Święty przekazuje pozdrowienia uczestnikom kapituły. Przypomina, jak w
1209 r. do jego poprzednika na Stolicy Piotrowej Innocentego III
przybył św. Franciszek ze swymi pierwszymi towarzyszami. Otrzymawszy
papieskie zezwolenie i błogosławieństwo, Bracia Mniejsi wyruszyli na
cały świat, przykładem życia i słowem głosząc Ewangelię.

 

Przez osiem
wieków, jakie upłynęły od tego czasu, ich misja wydała liczne owoce
świętości, dając różnoraki wkład w życie duchowe tak wśród katolików,
jak na terenach zamieszkiwanych przez ludzi różnych religii i kultur –
stwierdza Benedykt XVI. Zwraca też uwagę na wierność Papieżowi i
Kościołowi, którą Franciszek z Asyżu nakazał swym duchowym synom i
która służy zarówno ich uświęceniu, jak i prowadzonej przez nich
działalności misyjnej.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie.