Home WiadomościArchiwum Pascha 2009 w Amerykańskiej Częstochowie

Pascha 2009 w Amerykańskiej Częstochowie

Redakcja
Wychodząc od Triduum Paschalnego jakby od źródła światła, nowy czas Zmartwychwstania wypełnia swoją jasnością cały rok liturgiczny, ale także życie wszystkich wiernych w Chrystusie Panu. Poniżej obszerne sprawozdanie z uroczystości Triduum Paschalnego zorganizowanego w Amerykańskiej Częstochowie.

Zbliżając się stopniowo, krok za krokiem, do tego źródła, przeżywamy kolejne dni jako najważniejsze wydarzenia zbawcze niosące nam uroczystości Paschy, aby Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, przenikała swoją potężną mocą nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane.

W Wielki Czwartek na ostatniej wieczerzy Chrystus spełnił dawną obietnicę, przemienił chleb w swoje Ciało i ustanowił dla Kościoła kapłaństwo. Chrystus dotrzymał swojej obietnicy i chlebem przemienionym uczynił pomost między Ojcem a ludźmi oraz oddał cały porządek sakramentalny w ręce pośredników kapłanów. Msza święta Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, odbytej wraz z apostołami. Chrystus podkreślił w sposób szczególny ważność przykazania miłości bliźniego, a w Modlitwie Arcykapłańskiej modlił się o wzajemną miłość między członkami Kościoła. Pan Jezus dokonał wyruszającego obrzędu obmycia nóg. Ten gest jest znakiem, symbolem jednej rodziny wszystkich chrześcijan i przykazania miłości. Uroczystej Mszy św. w Amerykańskiej Częstochowie o godz. 7.00 PM przewodniczył o. prowincjał Józef Olczak wraz z wszystkim ojcami i braćmi posługującymi Doylestown. Zebrani tego wieczoru przy ołtarzu w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej uczciliśmy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Jako rodzina zakonna złączona wspólną modlitwą i miłością braterska rozważaliśmy, jak Chrystus nas do końca umiłował traktując cierpliwie naszą próżność i pychę. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Świętej Anny, gdzie znajdował się Ołtarz Wystawienia.

W Wielki Piątek zgromadziliśmy się na wspólnym nabożeństwie o godz. 3.00 PM, któremu przewodniczył o. przeor Amerykańskiej Częstochowy Tadeusz Lizińczyk. Wielki Piątek Męki i Śmierci Pana Jezusa to dzień, w którym żądło śmierci dosięgło Głowę ludzkości – Jezusa Chrystusa. Przy tej tajemnicy korzymy się w poczuciu winy, która wymagała takiego okupu. Wszyscy chrześcijanie wiedzą jednak, że śmierć Chrystusa jest źródłem nowego życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień żałoby, jest równocześnie dniem nadziei, przygotowuje bowiem Zmartwychwstanie, „przejście” Chrystusa z życia ziemskiego do wieczności. Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Pańskiej, dlatego kapłan w czasie liturgii jest ubrany w czerwone szaty. W tym tak szczególnym dniu, pamiątce krwawej ofiary Chrystusa na krzyżu, Kościół wstrzymuje się od odprawiania Mszy św. W porze popołudniowej, w tych godzinach, w których dokonała się Ofiara Kalwaryjska, odprawia się specjalne Nabożeństwo, którego forma sięga starożytności chrześcijańskiej, które nosiło nazwę „Paschy Pańskiej”.

Po liturgi Jezus zostaje złożony w grobie, a my wszyscy jako Paulińska Rodzina Zakonna oraz przybyli pielgrzymi trwamy na modlitwie przed Eucharystycznym Jezusem w Grobie Pańskim. Tego dnia też w Amerykańskiej Częstochowie rozpoczęliśmy nowennę przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia.

O godz. 7.00 PM w naszym sanktuarium odprawiliśmy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w dwóch językach (polskim i angielskim), któremu przewodniczył o. Marek Łącki.

W Wielką Sobotę przez cały dzień, bo w godzinach od 9.00 AM do 6.00 PM poświęcaliśmy pokarmy tysiącom przybyłym pielgrzymom na stół wielkanocny oraz ojcowie przez cały ten czas posługiwali w sakramencie pokuty i pojednania.

Wigilię Wielkanocną rozpoczęliśmy celebrować w Amerykańskiej Częstochowie o godz. 7.30 PM pod przewodnictwem o. Sebastiana Hanks. Według najstarszej tradycji Kościoła ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. My jako wierni wyznawcy Jezusa Chrystusa, stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymając w rękach zapalone świece, mieliśmy być podobni do ludzi oczekujących Pana, który powróci, aby, gdy nadejdzie, zastał wszystkich czuwających i aby kazał zasiąść nam do swego stołu. Dzisiejsza noc, kiedy Chrystus „przechodzi” za śmierci do życia, ma być dla chrześcijanina przejściem z niewoli grzechu do swobody Królestwa Bożego. Jako chrześcijanie przez Chrzest święty przeżywamy na nowo chwilę otrzymania łaski w Chrzcie i przyjmujemy Ciało Chrystusa na znak swojej przynależności do rodziny Chrystusowej.

Pusty grób, leżące płótna i chusta są dla Apostołów pierwszymi znakami tego, że Chrystus zmartwychwstał. Uczniowie Jezusa są jeszcze tym wszystkim oszołomieni. Radość, która przekracza wszelkie pojmowanie, miesza się w ich sercach z lękiem… Jezus żyje! W piątek widzieli jeszcze Jego martwe ciało na własne oczy, a teraz grób już jest pusty…! W Amerykańskiej Częstochowie o godz. 8.30 AM wyruszyła procesja rezurekcyjna, aby obwieścić całemu światu, że Jezus, nasz Zbawiciel zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Uroczystej procesji, na którą przybylo tysiące pielgrzymów z wielu Stanów Ameryki, oraz Mszy św. przewodniczył o. wikariusz Amerykańskiej Prowincji o. Jerzy Maj.

Kochani Pielgrzymi, dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Bóg nie zapomina nawet najmniejszej twojej łzy, nie zapomni o żadnym twoim rozstaniu z bliską osobą, nie zapomni o tobie! Niech prawda o zmartwychwstaniu obudzi nas ze snu codzienności, także ze snu o samowystarczalności. Niech zajaśnieje nam Chrystus, Zmartwychwstały Pan!

o. Dominik Libiszewski, paulin
Amerykańska Częstochowa

Z całego serca dziękujemy naszym wspaniałym i niezawodnym fotografom, którzy uwidocznili liturgie z tego Świętego czasu Triduum: Pani Grażynie Padowskiej oraz Panu Andrzejowi Kluczkowskiemu.

*

The Triduum of Our Redemption

In the Church the celebration of the Easter Triduum is the most important time of the year. During these three days we celebrate the mysteries of institution of the Holy Eucharist, the passion and death of Our Lord, and His glorious resurrection. It is the most magnificent time of the year and during it we have beautiful and very rich liturgical celebrations, which bring us into the spirit of Easter. In our Shrine of Our Lady of Czestochowa we also celebrated the Triduum Sacrum with the greatest reverence. During our liturgies, in which all the Pauline Fathers and Brothers participated, we came closer to the mystery of our redemption.

We started our celebration of the Easter Triduum on Holy Thursday with the Evening Mass of the Lord’s Supper. This Mass is the commemoration of the Last Supper that Jesus had with His disciples just before his arrest and passion. During this last meal Jesus instituted two sacraments, the Holy Eucharist and Holy Orders. It was at this Mass that Jesus changed bread and wine into his Body and Blood. He then directed his disciples to carry out this same ritual by saying to them: “do this in memory of me”. Holy Thursday is especially a feast of all the priests who serve Our Lord and the people of God. For this reason the Mass of the Lord’s Supper was concelebrated by all the Pauline Fathers and presided by Fr. Joseph Olczak, the Provincial of the Pauline Order in United States. Coincidently there were exactly twelve priests celebrating this Mass, just as during the Last Supper there were twelve apostles. In his homily Fr. Provincial reminded us of the two sacraments which Jesus instituted that night, and of how great was the love that Jesus had for us and for his disciples. Fr. Joseph encouraged each one of us to follow in the Lord’s footsteps and imitate Jesus’ perfect love. After the homily a very meaningful ceremony of the washing of the feet took place. This ritual symbolizes and commemorates how during the Last Supper Jesus washed the feet of his disciples and encouraged them to serve one another.

“So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, ‘Do you realize what I have done for you? You call me ‘teacher and ‘master,’ and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do” (Jn 13, 12-15, NAB).

In memory of this great service and the great humility that Jesus showed us, Fr. Provincial washed the feet of twelve men. At the end of the Mass, after Holy Communion, the remaining Blessed Sacrament was transferred in a procession to St. Anne Chapel, which was the Repository. The Repository Chapel was open for adoration for the people after the Mass.

On Good Friday we were commemorating Jesus’ passion and His death on the cross. We also focused our attention and we honored the cross on which he hung and from which our salvation came. Because of that Good Friday is the only day during the year on which the Church doesn’t celebrate the sacrifice of the Holy Mass. Until Jesus’ resurrection, the cross has always been a sign of death, suffering, weakness, evil, and has been used as an instrument of physical torture. The Holy Scripture says about the tree of the cross, “If a man guilty of a capital offense is put to death and his corpse hung on a tree” (Dt 21, 22, NAB) and in other place, “Cursed be everyone who hangs on a tree” (Gal, 3, 13, NAB). By dying on the cross Jesus made the cross a tree of life which gives salvation. Instead of a curse and damnation it brings countless blessings and it gives eternal life. We started our celebration at three o’clock, the hour that Jesus died, with the Celebration of the Lord’s Passion, presided by Fr. Tadeusz Lizińczyk, the Prior of the Pauline Monastery and the Shrine of Our Lady of Czestochowa. At the beginning the main celebrant, wearing red vestments, prostrated himself before the altar. Prostration is the sign of deepest penance and it represented our sinfulness and it acknowledged our inadequacy before God as well as our need for His saving grace. During the Liturgy of the Word, in the Gospel, we were listening to the narrative of the Passion of Our Lord from the Gospel according to John, who was the only apostle who saw the suffering of our Master with his own eyes. The solemn general intercessions concluded the first part of our liturgy. In it the celebrant prayed for various needs of the world: for the church, for the pope, for the clergy and laity of the people, for those preparing for baptism, for the unity of Christians, for those who do not believe in God, for all in public office, and for those in special need. The second part of the liturgy, the Veneration of the Cross, then followed. The celebrant first unveiled the cross covered with red veil for everyone to venerate. During the Veneration of the Cross everyone was able to come up and honor the cross. In this way each one of us was able to meditate the cross of Our Lord Jesus Christ as well as our own cross that we have to struggle with in our daily life. After the veneration ended, the Blessed Sacrament has been brought from the Repository Chapel to be given out to people during Communion. The liturgy ended with the procession to the tomb where Jesus in a monstrance was veiled and put to be adored. Our celebrations of Good Friday ended with the Stations of the Cross led by Fr. Mark Łącki. After the beginning prayer in the church the whole congregation with altar servers and Pauline Fathers and Brothers processed outside to the outdoors Stations of the Cross with lighted candles and torches. Our devotion of the Stations of the Cross ended with a blessing and the veneration of the relics of the Holy Cross.

On Holy Saturday we were celebrating the Easter Vigil. It is often called “the mother of all the vigils”; it is the most important night of the year. We do not know the precise time when Jesus resurrected but we know that this glorious event took place during the night between Saturday and Sunday. That is why we always keep vigil on Holy Saturday for his resurrection and destruction of death and sin. The liturgy, which was presided by Fr. Sebastian Hanks and concelebrated by all the Pauline Fathers, started with the Service of Light outside the church. First the celebrant blessed the fire. The fire and its rising flame represent the Resurrection of Jesus. Then he blessed the Easter Candle, also called the Paschal Candle. The lighted Easter Candle symbolizes Christ, who by his death and resurrection illumines the darkness of our sins. After candles were lit by the people and the lights in the church were turned on and the procession has reached the main altar, the Easter Proclamation, also called the Exsultet, was sung. It is a joyous hymn which tells of the history of our salvation and praises God for His mighty deeds. The Liturgy of the Word followed the Exsultet. During it nine readings were read, seven from the Old Testament and two from the New Testament. All the readings proclaimed on this night traced the history of our salvation and how God worked for our redemption. The readings started from the creation of the world and went on to the story of Abraham, the exodus of the Israelites from the slavery in Egypt, and went through different prophets who proclaimed the will of God for the chosen people and the prophecy of final salvation of all the people by God. After the last reading from the Old Testament altar candles were lit and the Gloria was solemnly and joyfully sung, accompanied by all the bells. Before the gospel the main celebrant intoned the Alleluia, which has not been sung since the start of Lent. In the liturgy of the Baptism litany to all the saints was sung, the water has been blessed and the entire congregation renewed their baptismal promises. The last part of the Mass was the solemn Liturgy of the Eucharist.

During this year’s Easter Triduum we have experienced all that Jesus went through in His last days, from the Last Supper, death on the cross and his burial in a tomb, to his glorious resurrection. Those solemn and meaningful liturgies helped to prepare us for celebrating the resurrection not just as a general historical event but most of all on the personal level of our own life. Christ rose from death and conquered sin in order that each one of us may rise from our transgressions and weaknesses, so that in spirit we may be born to a new life, life in the resurrected Christ. I hope that each one of us may meet the risen Lord during this Easter Season and so that he can change and give new meaning to our lives. Christ is truly risen!!!!

Br. Michal Tarnacki OSPPE

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda