Patron kapłanów w Lublinie

100116c.png Od października 2009 roku w Archidiecezji Lubelskiej trwa peregrynacja relikwii św. Jana Marii Vianney’a, patrona kapłanów. W dniach 1-7 stycznia 2010 roku relikwie nawiedzały kościoły dekanatu śródmiejskiego w Lublinie. Również i nasz kościół kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu dostąpił zaszczytu goszczenia relikwii wspomnianego świętego. Miało to miejsce 4 stycznia w godzinach 14.00 – 20.00.

O godzinie 14.00 wikary klasztoru, br. Rafał Sońta, przyniósł relikwie
z kościoła Karmelitów przy ul. Świętoduskiej. W drzwiach kościoła
relikwie przejął gwardian klasztoru, br. Krzysztof Lewandowski wraz z
wspólnotą klasztorną i po oddaniu czci zostały one przeniesione na
prezbiterium. Po przywitaniu relikwii odbyło się czuwanie modlitewne poszczególnych grup duszpasterskich.

Czuwanie rozpoczęła Odnowa w Duchu Świętym. Myślą przewodnią było „Kapłaństwo darem i charyzmatem Ducha Świętego”.

O
godzinie 15.30 odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem br. Rafały
Sońty. Kazanie przybliżające postać św. Jana Marii Vianney’a wygłosił
br. Roland Prejs. Po Eucharystii przy relikwiach czuwali członkowie
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Myślą przewodnią było „Franciszek a
kapłaństwo”.

Później wokół relikwii świętego
proboszcza zgromadziła się Grupa Modlitwy Ojca Pio, która przybliżyła
„Ojca Pio – świętego kapłana w posłudze Eucharystii i Bożego
Miłosierdzia”.

Uwieńczeniem pobytu relikwii św.
Jana Marii Vianney’a była wieczorna, uroczysta Eucharystia, której
przewodniczył br. Krzysztof Lewandowski. Słowo przybliżające postać
świętego proboszcza ponownie wygłosił br. Roland Prejs. Po udzieleniu
błogosławieństwa relikwiami każdy mógł oddać im cześć poprzez
ucałowanie. Po oddaniu czci, relikwie zostały odprowadzone do drzwi
kościoła, aby przekazać je proboszczowi parafii św. Pawła.

Obecność
relikwii w naszym kościele zgromadziła wielu ludzi, którzy pragnęli
modlić się o świętość kapłanów a także o nowe powołania kapłańskie i
misyjne. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas łaski poprzez obecność
Świętego Kapłana z Ars w naszej kapucyńskiej świątyni w Jego relikwiach.

br. Paweł Malesa

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.