Paulini – z Teb w Egipcie na Jasną Górę

100114b.png Spojrzenie na Zakon paulinów w świetle – dopiero co przeżytego – Jubileuszu 700-lecia, uwieńczone zostało książkowym podsumowaniem. To popularyzatorskie w zamyśle autorów opracowanie zatytułowane zostało „Od Teb przez naddunajskie pustelnie do jasnych wzgórz” (Zarys dziejów Paulinów na przestrzeni prawie ośmiu wieków). Opracowanie to opublikowało Wydawnictwo Zakonu paulinów „Paulinianum” i Wydawnictwo „Koronis”. Przygotowali je Józef Kuffel i o. Konstancjusz Kunz, paulin.

Książka jest bogato ilustrowana, liczy 183 strony. Opracowanie graficzne wykonał Grzegorz Górnikiewicz.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/mś, mn

 

 
artykuł w Tygodniku Katolickim ‚Niedziela’. Nr 3 z 17 stycznia 2010 r., s. 21.

Z Teb na Jasną Górę

Co roku w styczniu w paulińskich klasztorach na całym świecie
odprawiana jest nowenna do Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, nazywana
popularnie „Pawełkami”. Zakonne święto przypadające 15 stycznia
przypomina, że patriarchą Zakonu i duchowym ojcem Paulinów jest żyjący
w trzecim wieku chrześcijaństwa Św. Paweł z Teb. Do tej postaci
odwołują się również autorzy albumu „Od Teb przez naddunajskie
pustelnie do jasnych wzgórz. Zarys dziejów Paulinów na przestrzeni
prawie ośmiu wieków”. Album został wydany z okazji jubileuszu 700-lecia
zatwierdzenia Zakonu przez Stolicę Apostolską oraz nadania mu Reguły
Św. Augustyna.

Pierwszy rozdział jest przypomnieniem życia Św. Pawła Pierwszego
Pustelnika. W Roku Jubileuszowym grupa paulinów odbyła pielgrzymkę do
miejsca, gdzie żył patriarcha Zakonu – monasteru pw. św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, który znajduje się na skraju Pustyni Wschodniej
w Egipcie. Trwałym śladem historycznej pielgrzymki jest zamieszczona w
albumie obszerna relacja z bogatym zbiorem zdjęć.

Bliższa naszym czasom historia, to żywot bł. Euzebiusza, kanonika z
Ostrzyhomia, który w XIII wieku poświęcił się życiu eremickiemu, a
później samotnie mieszkających pustelników zgromadził w jedną
wspólnotę, która stała się kolebką Zakonu. Album przypomina również
zagładę paulińskich klasztorów na Węgrzech po bitwie pod Mohaczem w
1526 r. Zakon przetrwał, bowiem wcześniej dotarł do wielu krajów
Europy, m.in. do Polski, gdzie przeżył szczególny rozkwit, zarówno w
sensie duchowym i duszpasterskim, jak i w sensie aktywności na polu
edukacji, nauki i sztuki. Te zagadnienia przedstawione są w
rozdziałach: „Paulini w Polsce”, „Jasnogórski panteon Paulinów” oraz
„Zasłużeni konfratrzy Zakonu”. Końcowe rozdziały i aneksy poświęcone są
obchodom jubileuszu 700-lecia.

Album nawiązuje także do sesji naukowej „Paulini w służbie Kościoła
i wielu narodów” która odbyła się na Jasnej Górze w grudniu 2008 r. Z
pewnością pełne przedstawienie dziejów Zakonu i jego roli w budowaniu
cywilizacji europejskiej nie jest możliwe, historia dokonała zbyt
wielkich spustoszeń w zakonnych archiwach i bibliotekach. Niemniej
jednak „okruchy okruchów” mówią bardzo wiele. Także zawarte w albumie
przykłady twórczej aktywności paulinów, fotografie dawnych kościołów i
klasztorów, dzieł sztuki wykonanych przez zakonników, bądź z ich
inspiracji, są cennym źródłem historycznym, świadectwem doniosłej roli
dziejowej w ciągu stuleci.

(akw)

„Od Teb przez naddunajskie pustelnie do jasnych wzgórz. Zarys
dziejów Paulinów na przestrzeni prawie ośmiu wieków” – opracowanie:
Józef Kuffel, o. Konstancjusz Kunz OSPPE, Paulinianum, Wydawnictwo
Zakonu Paulinów, Jasna Góra. ul. ks. A. Kordeckiego 2, 42-225
Częstochowa, tel. (34) 377-72-22

Więcej: Biuro Prasowe Jasnej Góry.