Pijarzy: remont ponorbertańskiego klasztoru w Hebdowie rozpoczęty!

090919c1.jpeg Na dobre rozpoczął się remont klasztoru w Hebdowie.
Projekt pod nazwą „Kompleksowa konserwacja i przystosowanie do zwiedzania gotycko-barokowego ponorbertańskiego założenia klasztornego w Hebdowie” realizowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Po przygotowaniu placu budowy ekipa remontowo-budowlana rozpoczęła
prace w obiekcie i na zewnątrz budynku. W skrzydle zachodnim trwa
pogłębianie piwnic, w których umieszczone zostaną toalety. W wirydażu
rozpoczęły się prace odsłaniające fundamenty, które zostaną podbite i
zabezpieczone przeciwilgociowo. Liczymy na dobrą pogodę…