Po błogosławieństwo w dniu św. Walentego

100215a.png Darzący siebie wzajemnie miłością, modlą się także za siebie, pamiętają o sobie nawzajem, codziennie starają się umocnić wzajemną miłość.
Chociaż silny trend komercyjny na Zachodzie a zwłaszcza w Ameryce, próbuje nadać dla dnia św. Walentego wyłącznie świecki charakter ogłaszając go jako tzw. ‚dzień zakochanych’, to jednak każdy chrześcijan wie, że podstawą wszystkich i zawsze odniesień ludzkich winna pozostawać… miłość Boga i miłość człowieka! O tym mówi pierwsze i najważniejsze przykazanie Boże, które dlatego nazywamy ‚przykazaniem miłości’.

W dniu św. Walentego przypominamy, że w sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie koło Żarek, położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, już od kilku lat w dniu św. Walentego jest wprowadzone błogosławieństwo zakochanych. Zachęcamy do wspólnego skorzystania z tego specjalnego błogosławieństwa dla umocnienia wzajemnej miłości.

A za wszystkich zakochanych modli się w klasztorze na Jasnej Górze paulin – brat Walenty Stachowiak. Drogiemu bratu Walentemu, solenizantowi, w dniu wspomnienia jego niebiańskiego Patrona w już 82 roku życia, składamy bardzo serdeczne życzenia – wielkiej Bożej i ludzkiej miłości na każdy dzień życia!

 
Walenty – święty, męczennik rzymski; o jego życiu nie ma pewnych
wiadomości. Od IV w. czczono grób męczennika, nad którym papież Juliusz
I wybudował bazylikę. Kult świętego rozwinął się w Polsce południowej
(jest patronem diecezji przemyskiej). Wszedł również Walenty w zwyczaje
ludowe i pod wpływem niemieckich opinii skojarzył się z chorobami
umysłowywi (epilepsją); w Anglii i Stanach Zjednoczonych Walenty jest
patronem zakochanych, a obyczaj ten w postaci tzw. walentynek
upowszechnia się w Polsce po 1989. Przysłowie: święty Waldek tych
powali, co patronem go nie znali. por. hasło ‚Walenty’ w: Mirosław
Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Warszawa 1999, s.571.
 
o. Stanisław Tomoń