Pożegnania: br. Kazimierz Bolesław Mnich – albertyn (1928-2011)

W Krakowie, w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Albertynów, dnia 16 02 2011 r.
w wieku 82 lat, w 51 roku życia zakonnego, odszedł do Pana brat Kazimierz Bolesław Mnich.
Brat Kazimierz urodził się 25. 06. 1928 r. w Wójtowcach, parafia Kalinówka Kościelna, ówczesna diecezja wileńska (obecna białostocka). Z zawodu był krawcem.

 
Do Zgromadzenia Braci Albertynów wstąpił 04. 02. 1960 r. Dnia 03. 10. 1960 r. przyjął habit albertyński i przybrawszy imię zakonne Kazimierz rozpoczął nowicjat w Częstochowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 02. 02. 1963 r. a wieczystą dokładnie 6 lat później.
 
Brat Kazimierz pełnił w Zgromadzeniu funkcje przełożeńskie w następujących domach:
w Częstochowie (1976-81 i 1984-86), w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej (1987 – 90) oraz w Bulowicach/Kęt (1996-97). Na Kapitule Generalnej w 1980 r. został wybrany radnym generalnym Zgromadzenia i funkcję tę pełnił do 1986 r.
 
Brat Kazimierz pracował w wielu naszych domach, miedzy innymi jako magazynier, krawiec i kierownik zakładu opiekuńczego w częstochowie. Ochotnie służył swymi umiejętnościami krawieckimi zarówno braciom jak i ubogim, szył habity i reperował ubrania. Ukochał modlitwę wspólnotową, zwłaszcza różaniec. Był zawsze pogodny, pomimo cierpienia i swoich chorób. Szczególną jego cechą była punktualność.
 
Msza Św. pogrzebowa w intencji zmarłego odbędzie się 22 lutego 2011 w Krakowie w kościele parafialnym św. Katarzyny Alekasndryjskiej. Brat Kazimierz spocznie na Cmentarzu Rakowickim obok innych zmarłych braci.
 
red.