Pożegnania: ks. Fryderyk Przybycień MS

100104c.png Dnia 2 stycznia 2010 roku w Rzeszowie w wieku 78 lat zmarł ks. Fryderyk Przybycień MS, profes wieczysty i kapłan Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, przeżywszy 58 lat w życiu zakonnym i 52 lat w Kapłaństwie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu dnia 5 stycznia 2010 roku.

O
godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. z udziałem Prowincjała
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów – ks.
Władysława Pasiuta MS.

Natomiast tego samego dnia o godz. 8.00 w Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej w Rzeszowie odbędzie się uroczysta Msza św. z udziałem
Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej – bp. Kazimierza Górnego.

Ks. Fryderyk Przybycień MS syn Franciszka i Julii z domu Muzyka,
urodził się dnia 10 lipca 1931 roku w miejscowości Dominikowice
(parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kobylance, powiat
gorlicki, woj. małopolskie, diecezja rzeszowska). Sakrament chrztu
przyjął dnia 2 sierpnia 1931 roku w kościele parafialnym w Kobylance.

W wieku 19 lat został przyjęty do nowicjatu w Dębowcu dnia 7 września
1950 roku, a dnia 8 września 1951 roku złożył pierwsze śluby zakonne w
Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Profesję wieczystą złożył
dnia 8 września 1954 roku w Krakowie w kościele św. Norberta.

W latach 1952-58 odbywał studia filozoficzne i teologiczne w Studium
Generalnym oo. Dominikanów w Krakowie. Sakrament święceń w stopniu
diakonatu otrzymał z rąk bpa Stanisława Rosponda w kościele oo.
Dominikanów w Krakowie dnia 16 grudnia 1956 roku. Sakrament święceń w
stopniu prezbiteratu przyjął z rąk abpa Eugeniusza Baziaka w kościele
Bożego Ciała w Krakowie dnia 16 czerwca 1957 roku.

Po otrzymaniu święceń w latach 1957-1961 przebywał w Elblągu, pełniąc
posługę wikariusz i II radnego. Następnie w latach 1961-1967 sprawował
funkcję mistrza nowicjatu w Dębowcu. W latach 1964-1973 pełnił funkcję
superiora w Dębowcu. Od 1974-1979 został superiorem w Krakowie i
dyrektorem kleryków. W roku 1979 przeniesiony do Warszawy, gdzie
powierzono mu funkcję proboszcza. W latach 1982-1985 pełnił posługę
sekretarza prowincjalnego. W latach 1985-1989 ponownie został mianowany
mistrzem nowicjatu w Dębowcu. W 1989 roku pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Maryjnej ds. koronacji figury Matki Bożej
Saletyńskiej w Sanktuarium w Dębowcu. W latach 1993-1997 przebywał we
wspólnocie w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach
1997-1998 był wędrownym katechistą we wspólnocie neokatechumenalnej. Od
1998-2002 pracował na misjach w Kazachstanie (Kostanai), pełniąc
funkcję przełożonego wspólnoty. W 2002 roku został skierowany do pracy
duszpasterskiej w parafii w Rzeszowie, ale już w 2003 roku został
mianowany po raz trzeci mistrzem nowicjatu w Dębowcu. W roku 2004
ponownie wrócił do pracy duszpasterskiej w Rzeszowie. W latach
2005-2006 został po raz drugi wędrownym katechistą w we wspólnocie
neokatechumenalnej. W roku 2006 powrócił do parafii w Rzeszowie i
przebywał w niej do końca swego życia.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.

 ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Za: www.saletyni.pl.