Pożegnania: o. Adam Stepowski M.I.

100129d.png W dniu 27 stycznia 2010 roku zmarł nagle w Domu Zakonnym Kamilianów w Pilchowicach o. Adam Stepowski – Kamilianin, kapłan Zakonu Posługujących Chorym.
O. Adam Stepowski urodził się 28 sierpnia 1967 roku w Warszawie.
Do Zakonu Posługujących Chorym wstąpił w 1986 roku aby rozpocząć nowicjat w Taciszowie. W dniu 8 września 1987 r. złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Przez sześć lat studiował w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie.


Śluby wieczyste złożył 8 września 1991 roku w naszym domu kleryckim
w Burakowie. Święcenia Kapłańskie przyjął 22 maja 1993 roku z rąk Kard.
Józefa Glempa w Warszawie. Po święceniach pracował jako wikariusz w
parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Kamila w Tarnowskich Górach i w
parafii p.w. Św. Józefa w Taciszowie.

Od 1997 roku podjął posługę kamiliańską w naszym domu Opieki
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach. Przez 13 lat służył
swoja osobą, radością, pogodą ducha tym najbardziej dotkniętych przez
choroby – dzieciom.

W ostatnim czasie podjął studia i kończył kurs ratownika medycznego
aby jeszcze efektywniej nieść pomoc i służyć potrzebującym w duchu św.
Kamila.

O. Adamie, Pan wezwał Cię tak nagle do Siebie… Nam pozostaje tylko
modlić się – Wieczny odpoczynek racz dać o. Adamowi, Panie…

Za: www.kamilianie.eu.