Pożegnania: śp. o. Przemysław Strażyński (1967-2009)

znicz.jpg Dnia 2 listopada 2009 r. w 43. roku życia, 21. roku życia zakonnego i 15. roku kapłaństwa odszedł od nas do życia wiecznego o. Przemysław Strażyński, profes wieczysty Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, dnia 14 listopada 2009 w rodzinnym mieście Poznaniu.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele
Franciszkanów na Górze Przemysła. Jutrznia żałobna zostanie odśpiewana
o godz. 10.00. Zmarły zostanie pochowany w kwaterze franciszkańskiej
cmentarza Junikowskiego o godz. 13.00.

O.
Przemysław Strażyński urodził się 18 października 1967
r. w Poznaniu jako syn Romana i Anny zd. Suchecka. Do Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów) wstąpił w roku 1988. Dnia 7 września
1988 r. rozpoczął nowicjat w Smardzewicach k. Tomaszowa, który ukończył
złożeniem pierwszej profesji zakonnej w dniu 8 września 1989 r. W
latach 1989-1995 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi -Łagiewnikach. Śluby wieczyste
złożył dnia 8 stycznia 1994 r. w Niepokalanowie. Święcenia prezbiteratu
otrzymał dnia 24 czerwca 1995 r. w Lęborku z rąk Ks. Bpa Emilio Lorenzo
Stehle, biskupa prałatury Santo Domingo w Ekwadorze.

Po
święceniach kapłańskich został skierowany do Koszalina, gdzie przez
3 lata (1995-1998) pracował duszpastersko jako katecheta, moderator
wspólnoty lokalnej Ruchu „Światło-Życie” i prezbiter drogi neokatechumenalnej.
Dnia 1 lipca 1998 r. został przeniesiony do klasztoru w Gdyni, w którym
przebywał 6 lat. W latach 1998-2004 posługiwał duszpastersko w parafii
Św. Antoniego z Padwy jako katecheta (1998-2001), wikariusz parafii
(2000-2004), opiekun wspólnoty lokalnej MI, duszpasterz wspólnoty
akademickiej „Fraternia”, duszpasterz niewidomych oraz redaktor
pisemka parafialnego „Ze Wzgórza” (1998-2004). Z dniem 31 lipca
2004 roku został przeniesiony do Ostródy, gdzie przez 4 lata pełnił
powierzony mu przez Kapitułę Prowincjalną Zwyczajną obowiązek Magistra
prenowicjatu. W tym samym czasie był członkiem Prowincjalnej Komisji
ds. Formacji oraz kapelanem wspólnoty „Wiara i Światło”. W latach
2007-2008 pełnił obowiązek prowincjalnego moderatora Ruchu „Światło-Życie”.
W 2006 roku ukończył dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów
Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych prowadzoną przez Centrum Formacji
Duchowej Salwatorianów w Krakowie W roku 2009 rozpoczął studia podyplomowe
z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej
w Szkole Formatorów przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie. Z dniem 1 lipca 2008 został przeniesiony
do WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie pełnił funkcję
Magistra alumnów.

Ojciec
Przemysław zawsze z wielkim zaangażowaniem, sumiennością i
oddaniem spełniał powierzone mu obowiązki i zadania. Był wzorem
gorliwego, rozmodlonego i skromnego zakonnika. Od swej formacji początkowej
do końca życia bardzo wiele czasu poświęcał osobistej modlitwie,
długie godziny spędzając w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem
oraz rozważając Słowo Boże. Jednocześnie intensywnie pracował
nad sobą, rozwijając swe talenty, uzdolnienia, a przede wszystkim
pogłębiając swoją formację duchową i intelektualną. Jako duszpasterz
z wielkim szacunkiem podchodził do osób świeckich i służył swoją
posługą jako kaznodzieja, spowiednik, kapelan i opiekun grup. Zwłaszcza
dla młodzieży miał wiele zrozumienia i wkładał dużo wysiłku w
posługę katechety, angażując się bardzo w powierzone mu zadania.
Dlatego też dla swoich podopiecznych pozostanie z pewnością w pamięci
jako dobry pasterz, stawiający zawsze Chrystusa na pierwszym miejscu
i prowadzący do Niego całym swym życiem, słowem i przykładem.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Za: Franciszkanie.