Prezentacje: Franciszkanki Przemienienia Pańskiego

100128d.png Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Przemienienia Pańskiego powstało ponad sto lat temu we Włoszech, od szesnastu lat mają swój klasztor w Krakowie.
Duchowość zgromadzenia oparta została na Regule Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Siostry prowadząc życie skoncentrowane na kontemplacji i działaniu według stylu Świętego z Asyżu, w swojej formacji kładą nacisk ma takie cechy typowo franciszkańskie jak: braterstwo, pokora i radość.

Założycielką Franciszkanek Przemienienia Pańskiego była Maria Teresa
Biagiotii (1849-1929), która przyjęła zakonne imię Klary od
Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza wspólnota zawiązała się w 1901 r. we Florencji, gdzie
obecnie znajduje się siedziba zarządu zgromadzenia. Celem sióstr jest
służba ubogim i potrzebującym, zwłaszcza dzieciom.

100128d1.png
"Od
momentu, w którym wybrałyśmy dla nas nazwę – Franciszkanki
Przemienienia Pańskiego myśl nasza i nasze serce podążają na Tabor,
górę świętą, gdzie dochodzi do spotkania Boga, który schodzi na ziemię,
i człowieka, który wchodzi do nieba. – wyjaśniają siostry pochodzenie
nazwy swojego zgromadzenia – Tabor jest miejscem ‚odwrócenia i
przełamania poziomów’, przezwyciężeniem tego co ludzkie przez to co
boskie".

Do
Polski Franciszkanki Przemienienia Pańskiego przybyły w 1991 r. i
założyły dom w Krakowie przy ul. Sosnowieckiej, gdzie m.in. prowadzą
przedszkole. Wspólnoty sióstr istnieją również na Filipinach, Słowacji
i oczywiście we Włoszech.

Więcej
informacji o historii, założycielce, charyzmacie, formacji i
działalności sióstr można znaleźć na stronie franciszkanek z Florencji:
www.tabor.franciszkanie.pl

wsm / red.

Za: www.franciszkanie.pl.