Home WiadomościArchiwum PWT Wrocław: Wierny sługa św. Jadwigi

PWT Wrocław: Wierny sługa św. Jadwigi

Redakcja
W środę, 22 czerwca br. we Wrocławiu, odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2010/2011 na Papieskim Wydziale Teologicznym. Podczas posiedzenia Senatu PWT została zaprezentowana księga dedykowana śp. Ks. Prof. Antoniemu Kiełbasie SDS (1938-2010), związanemu przez długie lata współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym i archidiecezją wrocławską, w tym szczególnie z międzynarodowym sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.


Nagłe odejście do domu Ojca Ks. Profesora w dniu 15 lipca 2010 roku
spowodowało, iż księga, która miała być upamiętnieniem jego
siedemdziesiątych urodzin, stała się pośmiertnym uhonorowaniem całego
dorobku naukowo-dydaktycznego.
 
W
trakcie uroczystości padło bardzo wiele ciepłych słów wdzięczności pod
adresem śp. Ks. Kiełbasy i Salwatorianów, którzy szczególnie od 1945
roku współtworzą życie i historię archidiecezji wrocławskiej. Sylwetkę
Zmarłego przybliżył jego przyjaciel, ks. prof. Józef Swastek. Słowa
uznania i wdzięczności wyrazili także ks. prof. dr hab. Waldemar Irek,
rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i wielki kanclerz PWT, ks. abp prof. Marian Gołębiewski.

Księga
została wręczona przedstawicielom rodziny Ks. Profesora: bratu – ks.
Jerzemu Kiełbasie, siostrze – Małgorzacie Żukowskiej i bratankowi – ks.
Ireneuszowi Kiełbasie SDS. W uroczystości wzięło udział wielu
Salwatorianów, głównie z placówek na Dolnym Śląsku: z Bagna, Koczurek,
Obornik Śl., Trzebnicy, Wrocławia i Wysokiego Kościoła. Były też obecne
Siostry Boromeuszki z s. Albertą Groń, przełożoną generalną na czele.
Słowa wdzięczności w imieniu Salwatorianów za przygotowanie księgi i
wszelkie wyrazy życzliwości skierował do zebranych ks. Dariusz Partyka
SDS, ekonom prowincjalny. W
trakcie uroczystości był jeszcze jeden akcent salwatoriański, bowiem ks.
Krzysztof Dorna SDS, pracujący aktualnie w parafii Koczurki, otrzymał
promocję doktorską.

Redaktorami
księgi dedykowanej ks. Kiełbasie są profesorowie PWT: ks. Józef Swastek
i ks. Michał Piela SDS, a jej pełny tytuł brzmi: „Serwus Sanctae
Hedvigis fidelis. Księga dedykowana ks. Antoniemu Kiełbasie SDS”,
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011. Licząca 632
stronic księga oprócz wstępów i not o autorach zawiera trzy działy:
Życie i dzieło [Ks. Profesora], Zagadnienia historyczne i Zagadnienia
teologiczno-filozoficzno-społeczne. Artykuły i opracowania do księgi
przygotowało 45 autorów, w tym 7 Salwatorianów: ks. Julian Bednarz, ks.
Bogdan Giemza, ks. Bronisław Jakubiec, ks. Ireneusz Kiełbasa, ks.
Jarosław Merecki, ks. Michał Piela i ks. Roman Słupek.

Przedmowy
do księgi napisali: ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski,
ks. kard. Joachim Meinser, metropolita koloński w Niemczech i ks. prof.
dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ks. abp Gołębiewski napisał, iż
ks. prof. Antoniego Kiełbasę można nazwać „wiernym sługą św. Jadwigi” z
racji jego wkładu w badania dziejów życia św. Jadwigi Śląskiej i
szerzenia jej kultu w Polsce i poza jej granicami. Z kolei ks. kard.
Meisner podkreślił m.in. ogromny wkład i niezwykłą życzliwość Zmarłego
wobec grup niemieckich przybywających do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy,
porównując go do przycisku otwierającego drzwi (Türöffner). Ks. Rektor
natomiast przywołując w skrócie życiowe koleje życia Ks. Profesora
napisał w zakończeniu: „Księże Profesorze, gratulujemy Ci Twojego życia
oddanego wielkodusznie Bogu i ludziom. Dziękujemy za wszelkie dobro,
które nam wyświadczyłeś. Życzymy, aby Pan Bóg przyjął Cię do Siebie, byś
się cieszył bliskością Chrystusa, któremu służyłeś w kapłaństwie, Jego
Matce, którą ukochałeś, i św. Jadwidze Śląskiej, którą szczególnie
miłowałeś. Byłeś kapłanem, zakonnikiem, profesorem, który wszystkie
talenty otrzymane od Boga przetworzył na wielkie dzieła naukowe,
edytorskie, dydaktyczne, łączą je z pracą duszpasterską w Sanktuarium
Bazyliki Trzebnickiej. Nie mówimy «żegnaj», lecz «do zobaczenia».
Upraszaj dla nas dar kolejnego – już wiecznego – spotkania”.

W
najbliższym czasie księga będzie do nabycia w bazylice w Trzebnicy.
Uroczysta jej promocja odbędzie się w ramach Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej w Trzebnicy, 20 września br. z udziałem ks. prof. dr
hab. Waldemara Irka.

Bogdan Giemza SDS

Za: www.salwatorianie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda