Redemptoryści: ukazał się nowy numer kwartalnika „Homo Dei”

100630e.png Mamy za sobą w Polsce niełatwy czas dwóch tragedii. Najpierw katastrofa samolotu prezydenckiego na lotnisku pod Smoleńskiem, w której zginęli m.in. Prezydent Rzeczpospolitej wraz z Małżonką. Wkrótce potem przyszło nam solidarnie z wieloma poszkodowanymi przeżywać dni wielkiej powodzi, jaka ogarnęła olbrzymie obszary Polski. Nagromadzenie w krótkim czasie wielu bolesnych przeżyć rodzi szereg refleksji, w tym także refleksji natury religijnej.

Trudno się dziwić, że pojawiały się w niektórych pytania kierowane
pod adresem Boga: „Gdzież był Bóg, który to wszystko widział i…
milczał?”. Nie, nie wolno się dziwić pytaniom o obecność Boga w świecie i
o sens cierpienia. One wpisują się w samo serce problemu wiary każdego
człowieka. Trzeba jednak z nimi odważnie się zmierzyć.
  
Przekazywany
do rąk Czytelników nowy numer kwartalnika „Homo Dei” również pragnie
służyć pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na te ważne pytania, jakie musi
sobie zadać każdy wierzący: o skuteczność Bożego działania w świecie i o
sens cierpienia. Podejmuje je rozmowa z ks. W. Chrostowskim pt. Szukam,
o Panie, Twojego oblicza.

Tydzień żałoby po katastrofie pod
Smoleńskiem był zarazem czasem odkrywania nowego, jakże różnego od tego
wykreowanego przez media obrazu Pana Prezydenta. W wielu ludziach
zrodziła się świadomość konieczności krytycznego korzystania ze środków
przekazu, a także formacji odbiorców środków przekazu, którymi przecież
są nasi parafianie. M.in. na to zagadnienie zwraca uwagę w swoim
artykule ks. Cz. Parzyszek, prezentując Orędzie na 44. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu.

Czas, w którym ukazał się obecny numer
kwartalnika, zbiega się również z czasem zakończenia Roku Kapłaństwa.
Dobiega on końca, ale refleksja nad kapłaństwem nie może być nigdy
zakończona. Tej refleksji „Homo Dei” pragnie służyć, i dlatego także w
bieżącym numerze nie brakuje materiałów dotyczących kapłaństwa. Na uwagę
zasługuje najpierw rozmowa z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, która
dotyczy nie tylko corocznych Listów do kapłanów. Swoiste podsumowanie
Roku Kapłaństwa można znaleźć w tekście ks. B. Częsza. Natomiast dwaj
znani rekolekcjoniści ks. B. Giemza oraz ks. A Radecki zapraszają do
zamyślenia się nad znaczeniem i sposobem przeżywania rekolekcji
kapłańskich, nie wzbraniając się przy tym przed dostrzeżeniem pewnych
ich słabości.

Obecny numer „Homo Dei” przynosi również
szereg tekstów, które publikujemy bądź jako bezpośrednią pomoc w
posłudze duszpasterskiej (dwa artykuły o posłudze spowiednika: s. J.
Olech oraz ks. J. Wolskiego, refleksja ks. E. Ziemanna o praktyce
wynagrodzenia czy wreszcie rozmowa z ks. P. Mazurkiem, prezentująca
interesujące doświadczenie tworzenia w parafii wspólnot podczas
rekolekcji wielkopostnych), bądź jako pomoc w szerszym rozeznaniu się w
problemach, które mogą się pojawić w duszpasterstwie parafialnym
(refleksja Patricka Beckera i Ursuli Diewald m.in. na temat relatywizmu i
prawdy, tekst o. M. Kotyńskiego o powołaniu „singla”, artykuł ks. R.
Maszkowskiego podejmujący zagadnienie możliwości dialogu o Jezusie
Chrystusie z przedstawicielami innych religii, o. K. Fryzła przybliżenie
nauczania Magisterium Kościoła w ostatnich miesiącach). Jak zawsze,
publikujemy również materiały duszpasterskie pt. „Myśli do homilii na
niedziele i święta” oraz recenzje książek.

Mamy nadzieję, że
każdy znajdzie w tym numerze coś dla siebie. Wszystkim naszym
Czytelnikom życzymy udanego wypoczynku w czasie urlopu. Szczęść Boże.
Redakcja

Numer
zamknięto 4 czerwca 2010 roku

 „HOMO
DEI” (3/2010)