Home WiadomościArchiwum Redemptoryści: Wielki Odpust Tuchowski – relacja

Redemptoryści: Wielki Odpust Tuchowski – relacja

Redakcja
W piątek, pierwszego lipca 2011 roku, rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. W tym roku przeżywany jest pod hasłem Z Maryją do pełni komunii z Bogiem. Uroczystej Eucharystii inauguracyjnej, w której wdział wzięli przedstawiciele władz Tuchowa, samorządowcy, przedstawiciele zarządu terytorialnego oraz pielgrzymujący dziś do Tuchowa strażacy, przewodniczył i homilię wygłosił biskup diecezjalny diecezji tarnowskiej, jego ekscelencja Wiktor Skworc.

Zaznaczyć należy również obecność biskupa diecezji Itabuna w Brazylii,
redemptorysty, o. Czesława Stanuli oraz prowincjała Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów o dr. Janusza Soka. W
homilii, nawiązując do obchodzonej dziś uroczystości Serca Jezusa,
ksiądz biskup powiedział, że mająca swe korzenie w Piśmie Świętym
tradycja oddawania czci sercu Bożemu, przypomina nam o miłości Boga
do ludzi. Zauważył również potrzebę kierowania się w dzisiejszym
świecie nieprzemijającymi wartościami. Jako wzór takiej postawy
wskazał strażaków, którzy wzorem św. Floriana, heroicznie poświęcają
swe życie dla innych. Ksiądz biskup wezwał do trwania w komunii z
Bogiem przez Maryję oraz do szczególnej modlitwy za strażaków.
 
Jak
co roku, na rozpoczęcie odpustu licznie przybyli pielgrzymi, strażacy
oraz orkiestry dęte. Tradycyjnie, po zakończonej Eucharystii ksiądz
biskup wraz z asystą liturgiczną udali się na poświęcenie pojazdów
straży pożarnej. W tym roku Wielki Odpust Tuchowski trwać będzie
do niedzieli 10 lipca. Serdecznie zapraszamy wszystkich do pielgrzymowania
do stup Matki Bożej Tuchowskiej, Pani Ziemi Tarnowskiej.  
 
 


Drugi
dzień odpustu – sobota 02.07.2011

Drugi dzień odpustu rozpoczął się o godzinie 6:00 uroczystym
odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej oraz Mszą Świętą
koncelebrowaną przez licznych kapłanów.Szczegółowe hasło drugiego dnia odpustu
brzmi Z Maryją budujmy komunię z Bogiem
poprzez pomoc bliźnim.

Eucharystii o godzinie 7:00 przewodniczył i homilię wygłosił
redemptorysta, o. Jan Rzepiela, z klasztoru redemptorystów w Paczkowie. W
homilii mówił, że obecny rok duszpasterski wzywa nas do pełnej komunii, czyli
pełnego zjednoczenia z Bogiem, który chce uczynić człowieka prawdziwie
szczęśliwym. Wzorem takiej postawy jest Maryja, jedyna istota w pełni
zjednoczona z Bogiem i wypełniająca Jego wolę. Miłość Maryi przejawia się w Jej pomocy ludziom, co widać już w ewangelicznych
scenach spotkania ze św. Elżbietą, czy w Kanie Galilejskiej. Kaznodzieja wezwał
do takiej właśnie pełnej miłości pomocy bliźnim na wzór Matki Bożej.

Koncelebrowanej Mszy Świętej o godzinie 9:00 przewodniczył
ks. profesor Jan Banach wykładowca historii Kościoła na UPJPII w Krakowie, na
wydziale teologicznym, sekcja w Tarnowie. Słowo Boże wygłosił o. Stanisław
BiedrowskiCSsR, redemptorysta – misjonarz pracujący obecnie w Tuchowie. W
homilii ukazał Maryję jako wzór najpiękniejszej komunii z Bogiem, do której
prowadzi Ona przez swego Syna. Kaznodzieja wezwał do regularnego uczestnictwa
we Mszy Świętej, która jest drogą do jedności z Bogiem oraz źródłem siły do
służby Bogu i ludziom zgodnie z własnym powołaniem. Dostrzegł również
konieczność kierowania się w życiu właściwie ukształtowanym lub uformowanym
sumieniem oraz zaprosił do modlitwy i wdzięczności Bogu za dar kapłanów.

Uroczystej sumie, która sprawowana
była o godzinie 11:00 przewodniczył ks. Dr Adam Nowak, kapelan Ojca Świętego.
Na Mszę św. z pielgrzymką przybyli przedstawiciele żołnierzy, żołnierzy AK oraz
żołnierzy represjonowanych.

Ks. Piotr Gajda, który wygłosił homilię powiedział, że
budowanie komunii z Bogiem dokonuje się w słowie Bożym i sakramentach. Wezwał
do regularnego uczestnictwa w Eucharystii oraz refleksji nad postępowaniem
moralnym. Wyraził uznanie dla cierpienia, która żołnierze znosili dla wiary i
ojczyzny. Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja Eucharystyczna dookoła
bazyliki.

Eucharystia sprawowana o godzinie 15:00, która transmitowana
była przez Radio Maryja, zgromadziła licznie pielgrzymów Rodziny Radia Maryja
oraz dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych. Główny celebrans, o. dr Janusz
Sok, prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, w homilii powiedział, że
dzieci powinny pilnie pracować i korzystać z pomocy rodziców, aby spełnić swoje
marzenia i stać się w przyszłości dobrymi ludźmi. Podkreślił również, że
największym skarbem jaki rodzice mogą dać dzieciom jest ich wzajemna miłość i
szacunek dla siebie nawzajem.

Podczas Eucharystii oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny
Pokolenia z Tuchowa.

O godzinie 18:30 na Mszy Świętej jak
każdego roku zgromadzili się kolejarze, którzy przybyli w pielgrzymce do stóp
Matki Bożej Tuchowskiej. Ksiądz biskup Andrzej Jeż,  który przewodniczył Eucharystii, podkreślił podczas
homilii, że kolej stanowi bodziec, który przyspieszył rozwój cywilizacji.
Dzięki komunikacji człowiek może wyruszyć ku drugiemu człowiekowi. Taką
wędrówkę ku drugiemu człowiekowi z pośpiechem podejmuje Maryja idąc do Elżbiety,
ale i do każdego z nas. Obdarza Ona innych sobą, a nas wzywa do tego samego.
Ksiądz biskup wezwał również do wejścia na drogę wzajemnego ofiarowania się
sobie w miłości, ponieważ jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Dlatego powinniśmy
na wzór Maryi i razem z Nią, zawsze z pośpiechem wychodzić ku Bogu i drugiemu
człowiekowi. Po Mszy Świętej odbyła się procesja Eucharystyczna wokół bazyliki.

Dzień odpustowy zakończył się uroczystym zasłonięciem
Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz wieczorem maryjnym, w ramach którego
zgromadzeni wierni odmówili różaniec na sanktuaryjnych dróżkach różańcowych.Trzeci
dzień odpustu – Niedziela 03.07.2011

Niedzielny, trzeci dzień odpustowy 03.07.2011, rozpoczął się
tradycyjnie o godzinie 6:00 uroczystym odsłonięciem Cudownego Wizerunku Matki
Bożej Tuchowskiej. Ten dzień przeżywany jest pod hasłem Z Maryją budujmy komunię z Bogiem w Dzień Pański. Po odsłonięciu
obrazu celebrowana była Eucharystia, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił
o. Stanisław Kiełbasa, redemptorysta pracujący w Tuchowie jako dyrektor misji
krajowych.

Eucharystia o godzinie 7:00 celebrowana była pod
przewodnictwem o. Zbigniewa Chaima, pracującego jako misjonarz we wspólnocie redemptorystów
w Lubaszowej. W homilii o. Zbigniew podkreślił znaczenie dobrego przeżywania
niedzieli jako dnia ofiarowanego Bogu i drugiemu człowiekowi. Mówił, że w
historii próbowano zniszczyć dzień Pański, ale próby takie nigdy nie kończyły
się powodzeniem człowieka. Kaznodzieja wezwał by nie lekceważyć niedzieli
niekonieczną pracą, ale ze czcią świętować pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa.
Podkreślił rolę rodziców, których świadectwo przeżywania niedzieli będzie
podporą dla dzieci.

Kolejnej Mszy Świętej, sprawowanej o godzinie 9:00,
przewodniczył o. Kazimierz Pelczarski ze wspólnoty redemptorystów w Tuchowie,
który również wygłosił homilię. Do licznie zgromadzonych wiernych powiedział,
że dla własnego dobra należy przestrzegać ustalonego przez Boga porządku pracy
i odpoczynku. W porządek ten wpisuje się niedziela – dzień odnajdywania Boga w
odpoczynku, modlitwie i drugim człowieku. Wezwał również by ludziom, którzy
mają trudności ze zrozumieniem tej prawdy dawać świadectwo własnym
postępowaniem. Dzięki temu budować będziemy prawdziwą komunię z Bogiem.

Pielgrzymka osób bezrobotnych, ludzi pracy oraz osób
pracujących za granicą przybyła na Eucharystię o godzinie 11:00, która
transmitowana była przez radio RDN Małopolska. Przewodniczył jej ksiądz biskup
Wiktor Skworc, ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. W wygłoszonym słowie Bożym
powiedział przybyłym wiernym, że budowanie komunii z Bogiem prowadzi również do
komunii międzyludzkiej. Mówił, że Bóg zawsze działa dla dobra człowieka, który
jest Jego obrazem również przez to, że jest kreatywny. Biskup stwierdził, że
każda ofiara ludzka ma sens jeśli jest zanurzona w dzieło Jezusa Chrystusa. Podkreślił
również ogromne znaczenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej oraz apelował o
dobrą politykę prorodzinną. Poruszył również problem emigracji zarobkowej i jej
wpływu na życie rodzin. Wezwał do otoczenia duszpasterską troską osób
przeżywających trudności z tego powodu oraz do życia ideałami ewangelicznymi.
Biskup modlił się również za osoby przeżywające trudności z powodu braku pracy.

Na zakończenie Mszy Świętej biskup Skworc poświęcił tablicę
upamiętniającą podniesienie tuchowskiego sanktuarium do rangi bazyliki.

Eucharystii o godzinie 15:00 przewodniczył i homilię
wygłosił ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Na
Mszy Świętej modlili się sportowcy i motocykliści przybyli w pielgrzymce do
Tuchowa. W homilii ks. Podstołowicz powiedział, że w chwilach trudnych nie
powinno się uciekać od Boga i ludzi, ale szukać ratunku we wspólnocie wiary i
modlitwy. Okazją do tego jest niedzielna Eucharystia. Kaznodzieja podkreślił
znaczenie właściwego planowania czasu zgodnie z poprawną hierarchią wartości.
To pozwoli harmonijnie łączyć pasję z obowiązkami i życiem rodzinnym. Pasja
przeżywana w łączności z Bogiem umacnia ducha, który wspiera ciało. To prowadzi
człowieka do szczęścia. Kaznodzieja zachęcił również do ufnego powierzania się
Maryi.

Na Mszę Świętą o godzinie 18:30 pielgrzymowali leśnicy,
myśliwi oraz pracownicy parków krajobrazowych. Sprawowanej liturgii
przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Łukasik, proboszcz z
Harklowej. Powiedział on, że uczestnicząc w Eucharystii w dzień Pański budujemy
komunię z Bogiem. Do tej tajemnicy prowadzi nas Maryja – niewiasta Eucharystii
i żywe tabernakulum. Święcić dzień święty oznacza przeżywać w świętości całe
swe życie i odnosić je do tajemnicy krzyża. Kaznodzieja podkreślił też wartość ludzkiej
pracy i odpoczynku. Wezwał także leśników i myśliwych do tego, by zawsze
wiązali swoją działalność z Bogiem i Mszą Świętą.

Zwieńczeniem trzeciego dnia odpustu, który w całości
przebiegł pod znakiem ulewnego deszczu, było zasłonięcie Cudownego Obrazu oraz
wieczór maryjny, w ramach którego odbył się recital Barbary Gładysz pod tytułem
„Ave Maria w muzyce".

br. Szymon Pedrycz
CSsR

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda