Redmptoryści: Dziękczynienie w kościele św. Klemensa w Warszawie na Woli

Dziękuję Bogu za 15 lat sprawowania liturgii Mszy trydenckiej w Warszawie i za 10 lat w kościele św. Benona na Nowym Mieście. Rocznice te obchodzimy w piękne święto Podwyższenie Krzyża Świętego, jedno z najstarszych świąt Kościoła – powiedział Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz w środę 14 września 2011 podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym na Karolkowej u redemptorystów na Woli.

 
W tym dniu uroczystą Mszę Świętą z asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawował O. Krzysztof Stępowski CSsR. Była ona dziękczynieniem składanym Panu Bogu w XV-tą rocznicę sprawowania Mszy świętej trydenckiej w Warszawie jak również utworzenia od lipca 2011 r., przy kościele św. Klemensa Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej.

Na początku uroczystości słowa powitania do Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza skierował proboszcz tutejszej parafii O. Andrzej Kryger a później zgromadzonych powitał O. Krzysztof  Stępowski. O. Krzysztof powiedział min: Od lipca tego roku sprawujemy liturgię Mszy trydenckiej tu na Woli. Erygowane zostało też przy tym kościele Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej… Witam Jego Eminencję Kazimierza Kardynała Nycza. Twoja tu obecność Eminencjo, Twoja modlitwa jeszcze bardziej przynagla nas do dziękczynienia za ten jubileusz i Duszpasterstwo… Upraszamy Boże łaski dla Twojej Pasterskiej posługi w Warszawskim Kościele… Niech Boży Duch wspomaga we wszystkim dla większej chwały Boga…

Dziękuję za obecność wikariusza prowincjała redemptorystów O. Piotra Chyłę. Twoja tu obecność Ojcze każe nam również dziękować za 10 lat naszej bytności u św. Benona. Tam św. Klemens, patron tutejszej parafii troskę o liturgię uczynił jednym z redemptorystowskich charyzmatów…

Podczas dziękczynnej Eucharystii Słowo Boże wygłosił Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz mówiąc min:
W tym dzisiejszym święcie Podwyższenia Krzyża Świętego dotykamy IV wieku. Śpiewamy „Oto Drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata"… Krzyż stał się największą relikwią. Także ołtarz jest znakiem tego Krzyża… We współczesnym świecie wielu chce wyrzucić Krzyż. Ale tak było zawsze. Także wtedy kiedy Jezus chodził wśród ludzi… Nie można wykreślić Krzyża bo droga do Chrystusa Zmartwychwstałego prowadzi przez Krzyż… Tego uczył nas Jan Paweł II podczas całego swego pontyfikatu. Pokazywał nam jak przyjmować Krzyż, do ostatnich godzin życia… Czy potrafimy przyjmować Krzyż, trud, cierpienie?

Ks. Kardynał dziękował również za 15 lat sprawowania liturgii Mszy trydenckiej w Warszawie, przypominając kościoły gdzie ona była sprawowania. Dziękował ojcom redemptorystom za przyjęcie wspólnoty tradycji łacińskiej do kościoła Klemensa na Woli przy którym zostało ustanowione Duszpasterstwo wiernych tego rytu. Dziękował Ojcom Redemptorystom, Ojcu Prowincjałowi, Ojcu Proboszczowi, a nade wszystko Ojcu Krzysztofowi który wiele lat pełni kapłańską posługę wobec wiernych którzy w tym rycie proszą o święte sakramenty…  Życzę nam wszystkim byśmy wszyscy kochali Kościół, Ojca Świętego i kierowali się uwielbieniem Boga, najpierw szukając Królestwa Bożego i wierząc że wszystko inne zostanie nam dodane… powiedział na koniec ks. Arcybiskup Kazimierz Kardynał Nycz.

Na ołtarzu ofiarnym umieszczono relikwie św. Piusa X oraz św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego a Msza Święta mimo dnia powszedniego zgromadziła wielu wiernych. Liturgia była sprawowana niezwykle starannie przez służbę ministrancką oraz piękną oprawę muzyczną: organy, skrzypce i trąbka a stali uczestnicy oraz przybyli goście mocnym śpiewem łacińskich części Mszy świętej wypełnili wnętrze kościoła św. Klemensa. Uroczystość zakończyła się wykonaniem TE DEUM Charpentiera na trąbkę i organy.

Więcej (zdjęcia) na: www.redemptor.pl