Rekolekcje chrystusowców w Doniecku

chrystusowcylogo1.jpg W dniach od 15 do 17 czerwca członkowie Delegatury Wschodniej Towarzystwa Chrystusowego na Ukrainie wzięli udział w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które odbyły się w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Doniecku. Rekolekcje prowadził ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Karol Kozłowski. W rekolekcjach uczestniczyli księża chrystusowcy służący w Mikołajowie, Doniecku, Wołoczysku i Kamieńcu Podolskim.

Głównym motywem tegorocznych ćwiczeń duchownych – w związku z
zakończeniem Roku Kapłańskiego – był właśnie temat kapłaństwa
Chrystusowego. Parafianie razem z księdzem proboszczem Ryszardem
Karapudą TChr z wielką gościnnością przyjęli na ziemi donieckiej księży
chrystusowców. To właśnie kapłani Towarzystwa Chrystusowego jako pierwsi
podjęli w Doniecku duszpasterstwo Kościoła rzymskokatolickiego na
terenach przemysłowego Donbasu w okresie „post-pieriestrojki”. Kilka
zdjęć tutaj.

Za: www.tchr.org.