Rekolekcje o. Pawła Kozackiego na łamach „Gazety Wyborczej”

100222e.png Cykl cotygodniowych rekolekcji wielkopostnych na łamach „Gazety Wyborczej” w Poznaniu rozpoczął publikować w piątkowym wydaniu dziennika redaktor naczelny dominikańskiego miesięcznika „W drodze”, ojciec Paweł Kozacki.
Jak informuje redakcja, w zamieszczanych w każdy piątek Wielkiego Postu rozważaniach dominikanin będzie odwoływał się do encyklik Jana Pawła II, by przygotować czytelników do piątej rocznicy śmierci Ojca Świętego, która przypadnie w Wielki Piątek.

„Encykliki są kamieniami milowymi długiego pontyfikatu Jana Pawła II. W dokumentach tych Papież zawarł całą spuściznę swego nauczania. Przed kolejną rocznicą śmierci Ojca Świętego warto przypomnieć papieskie słowa, żeby wciąż z nich czerpać” – powiedział KAI o. Kozacki.

W otwierającym tekście zakonnik przypomniał pierwszą encyklikę „Redemptor hominis”z 1979 roku, w której Papież wskazał m.in., że „po drodze koniecznych przekształceń struktur życia ekonomicznego, będzie można postępować naprzód tylko za cenę prawdziwej przemiany umysłów woli i serc”.

„Przemiana tego świata zaczyna się od uznania swojego grzechu, zmiany własnego życia oraz od dorastania do postawy miłosierdzia wobec drugiego człowieka” – komentuje słowa Ojca Świętego redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”.

Papieską naukę zakonnik odniósł do wielkopostnych praktyk pokutnych, które – jak napisał – „jeśli przypominać będą o krzyżu tego świata, który wziął na siebie Odkupiciel człowieka, jeśli będą stanowić inspirację do kroczenia Jego drogami i troski o żyjącego obok brata i siostry, to spełnią swoje zadanie”.

„Jeśli pozostaną tylko uczynkami pobożnymi, to uczestniczący w nich ludzie będą bardziej od innych godni pożałowania” – podsumował swoje rozważania o. Kozacki.

Za: www.dominikanie.pl.