Home WiadomościArchiwum Rok Kapłański: Wierność Chrystusa, wierność kapłana

Rok Kapłański: Wierność Chrystusa, wierność kapłana

Redakcja
090619b.jpg Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca, Kościół rozpocznie Rok Kapłański. Dla samych duchownych to szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej, a dla wiernych – zachęta do większej modlitwy za kapłanów. Rok Kapłański, który papież Benedykt XVI zapowiedział w marcu br.
podczas audiencji dla członków Kongregacji ds. Duchowieństwa,
rozpocznie się 19 czerwca 2009 r., w uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa.

Od 1995 r. właśnie ten dzień obchodzony jest jako
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Tematem Roku Kapłańskiego
są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Ojciec Święty wskazał
także, że jest on związany ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii
Vianneya, który zostanie ogłoszony patronem wszystkich kapłanów (dotąd
był patronem proboszczów). Rok Kapłański zakończy się w sobotę, 19
czerwca 2010 r., i będzie to jednocześnie Światowy Dzień Kapłanów.

Kard.
Stanisław Dziwisz, przewodniczący Komisji Duchowieństwa Konferencji
Episkopatu Polski wskazuje, że Rok Kapłański nie powinien zacieśnić się
do jakichś spektakularnych wydarzeń, ale chodzi o przeżycie go w
głębszym wymiarze. – Musimy sobie uświadomić, że pośród ludu Bożego
istnieje pilne zapotrzebowanie na świętych i gorliwych kapłanów. Oto
perspektywa. Trudna, ale fascynująca. Wniosek: Rok Kapłański trzeba
przeżyć w odpowiedzi na słowa naszego Pana: "Wypłyń na głębię" –
wskazuje metropolita krakowski.

To czas dla duszpasterzy, by
mogli pogłębić swoją kapłańską tożsamość. – W tym Roku powinniśmy
przyjrzeć się głębiej naszej posłudze kapłańskiej, jej jakości, a także
integralności. Misja kapłańska ma miejsce w trzech obszarach: posługa
Słowa, posługa sakramentalna oraz dzieła miłosierdzia – wyjaśnia
metropolita krakowski. Jak dodaje kard. Dziwisz jednym z wyzwań Roku
Kapłańskiego jest dotarcie do tych, którzy są daleko od Kościoła. Bo
posługa kapłana nie może być ograniczona jedynie do tych, którzy
przychodzą do Kościoła. Wskazuje też na potrzebę wiarygodności
kapłanów. – Nosimy skarb w glinianych naczyniach. Dlatego stałym
wyzwaniem jest wierność powołaniu. Wierność dzień po dniu – dodaje
hierarcha.

W związku z Rokiem Kapłańskim Penitencjaria
Apostolska ogłosiła specjalny dekret o odpustach. Dotyczą one w
pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek „w skrusze serca”
odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym
publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą sakramenty,
zwłaszcza spowiadać. Odpusty obejmują także pozostałe grupy wiernych:
każdy ochrzczony może w tym czasie uzyskać odpust zupełny, jeśli „w
skrusze serca” weźmie udział we Mszy św., ofiarując tego dnia modlitwy
i dobre uczynki w intencji kapłanów, „aby Pan Jezus kształtował ich
według swego Serca”. Odpust ten związany jest z warunkiem spowiedzi
sakramentalnej i modlitwy według intencji Ojca Świętego, a także z
konkretnymi datami: dniem otwarcia i zamknięcia Roku Kapłaństwa (19
czerwca 2009 i 2010 r.), 150. rocznicą śmierci św. Jana Vianneya (4
sierpnia 2009 r.), każdym pierwszym czwartkiem miesiąca oraz innymi
dniami wyznaczonymi przez poszczególnych biskupów.

W czasie
trwania Roku Kapłańskiego św. Jan Maria Vianney zostanie ogłoszony
patronem wszystkich kapłanów. Od 1929 r. był on patronem proboszczów.
Znamienne, że w roku 1986 Jan Paweł II zatytułował swój List do
kapłanów na Wielki Czwartek „Św. Jan Maria Vianney – wzór dla
wszystkich kapłanów”. Pisał w nim: „Proboszcz z Ars jest wzorem
gorliwości kapłańskiej dla wszystkich pasterzy. Sekret jego
wielkoduszności kryje się bez wątpienia w miłości do Boga, przeżywanej
bez miary, w stałym odpowiadaniu na miłość objawioną w Chrystusie
ukrzyżowanym”.

W Roku Kapłańskim zostanie opublikowane
dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych. Ponadto
zaprezentowany zostanie zbiór wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI
dotyczących życia i misji kapłanów w czasach współczesnych. Na
zakończenie Roku Kapłańskiego, 19 czerwca 2010 r., odbędzie się
Światowe Spotkanie Kapłańskie na placu św. Piotra.

Wśród
konkretnych propozycji przeżycia Roku Kapłańskiego kard. Stanisław
Dziwisz, przewodniczący Komisji Duchowieństwa, wskazuje gorliwe
odprawienie przez duchowieństwo corocznych rekolekcji kapłańskich.
Wskazuje też, że kapłan potrzebuje wsparcia wspólnoty, dlatego Rok
Kapłański powinien posłużyć do mobilizacji wiernych, ale także ruchów,
wspólnot, grup modlitewnych, zakonów klauzurowych do większej modlitwy
za kapłanów.

Warto w tym miejscu przypomnieć o istniejącej od
Wielkiego Czwartku 2009 r. stronie internetowej www.kaplani.com.pl.
Jest to wspólna inicjatywa duchownych i świeckich z Trójmiasta. Za
pośrednictwem portalu kapłani mogą wpisywać intencje, w których pragną,
by ktoś się za nich modlił. Każda z osób, która chce objąć troską
duchową księdza otrzymuje imię kapłana, rok jego święceń oraz intencję,
w której on lub jemu bliskie osoby chcą, aby się modlono.

Do
Roku Kapłańskiego będzie bezpośrednio nawiązać list do kapłanów, który
biskupi skierują do nich w Wielki Czwartek 2010 roku. W tym czasie mają
się także odbyć sympozja i będą wydane publikacje ukazujące pogłębiony
obraz kapłaństwa. Media, zwłaszcza katolickie, zachęcane są, by
ukazywać sylwetki ofiarnych kapłanów. – Mamy ich tysiące, ale –
niestety – więcej się mówi o bulwersujących postaciach i zachowaniach,
zniechęcając skutecznie młodych ludzi do pójścia za powołaniem
kapłańskim… – mówi kard. Dziwisz.

– Oby wszystkie inicjatywy
podejmowane z okazji Roku Kapłańskiego w naszych diecezjach pomagały
kapłanom i tym, do których są posłani, rozpalać tlący się żywy ogień w
popiele słabości, obojętności, zniechęceń i braku entuzjazmu. Oby nasz
ogień rozpalił ogień w sercach młodych ludzi, gotowych odpowiedzieć na
zaproszenie Pana: "Pójdź za Mną". Oby nasz kapłański ogień rozjaśniał
mroczne ścieżki współczesnego człowieka, by prowadziły go ostatecznie
do Tego, który jest "drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 5). Tylko to jest
ważne. Tylko to się liczy – dodaje kard. Dziwisz.

Jan XXIII
Encyklika „Sacerdotii nostri primordia”, w stulecie śmierci św. Proboszcza z Ars (1 sierpnia 1959 r.)
Z
okazji tego wiekowego jubileuszu pragniemy ojcowsko upomnieć również
wszystkich wiernych, by się za kapłanów gorąco modlili i w ten sposób
ze swej strony przyczyniali się do wspierania ich świętości. Dziś
ludzie o wyższej pobożności pokładają w kapłanie wiele nadziei i dużo
od niego oczekują. Ponieważ bowiem wszędzie panuje żądza pieniądza,
pożądanie zmysłowe i przesadne zatapianie się w technice, pragną oni
widzieć w kapłanie męża, który w imieniu Boga przemawia, który ożywiony
jest mocną wiarą, i który, jakby o sobie samym zapomniawszy, goreje
żarem miłości. Niechaj przeto wszyscy pamiętają, że wielce mogą się
przyczynić do osiągnięcia przez kapłanów tak wspaniałej mety, jeżeli
będą godność kapłańską otaczali należną czcią, jeśli będą okazywali
właściwe zrozumienie dla pasterskich obowiązków i trudności kapłanów i
jeśli wspierać ich będą czynniejszą współpracą.

Paweł VI
Modlitwa za kapłanów
O
Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i
przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła
się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do
nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami
Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła.
O
Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią,
taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz
ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem
ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po
to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka,
zdolne do zachwytu i do bojaźni.
O Panie, daj im serce wielkie,
otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na
wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie,
zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość
Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim
służyć, być rzecznikiem wszystkich.
Ponadto, o Panie, daj im serce
mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim
pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu
zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć
tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z
sobą.
W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to
znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być
szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.

Jan Paweł II
List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986
Św.
Jan Maria Vianney jest wymowną odpowiedzią na "zakwestionowania"
tożsamości kapłana, jakie pojawiły się w ciągu ostatniego
dwudziestolecia. Wydaje się zresztą, że wchodzimy w okres większej
równowagi. Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości
w Chrystusie- Kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych
potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest
naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego
charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela. (…) Próby
zeświecczenia kapłana są dla Kościoła szkodliwe. Nie oznacza to wcale,
że kapłan miałby stać z dala od ludzkich problemów osób świeckich:
przeciwnie, winien jak najlepiej je poznawać, tak jak Jan Maria
Vianney, ale jako kapłan, zawsze w perspektywie zbawienia ludzi i
rozszerzania królestwa Bożego. Jest świadkiem i szafarzem innego życia
niż ziemskie. Zasadniczą sprawą dla Kościoła jest zachowanie tożsamości
kapłana w wymiarze wertykalnym. Życie i osobowość Proboszcza z Ars
stanowią tu szczególnie jasny i mocny przykład.
Biuro Prasowe KEP

 

Coraz więcej księży na świecie  
W
roku 2006 na świecie było 407.262 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. W
porównaniu z 1997 r. liczba duchownych wzrosła o ok. 3 tys.
Według
najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła, który zawiera informacje
z 2006 r. najwięcej księży jest w Europie – 196.653, następnie w
Ameryce Północnej i Łacińskiej – 121.119, porem w Azji – 51.281, Afryce
– 33.478 z. Najmniej duchownych pełni posługę w Australii i Oceanii –
4.731.
Na świecie średnio jeden kapłan przypada na 12.739 osób. Na
poszczególnych kontynentach są jednak znaczne różnice. I tak: w Europie
jeden prezbiter ma średnio pod opieką 3.583 mieszkańców, w Afryce –
27.686, a w Azji – 51.225.
KAI
 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda