Rychwałd: Jubileusz o. Innocentego Maja

Gorliwość i życie zgodne z Ewangelią to niewątpliwie największe atuty o. Innocentego Maja z Rychwałdu koło Żywca. W niedzielę, w 60. rocznicę święceń kapłańskich franciszkanina, zgodnie dziękowali mu za tę postawę ordynariusz diecezji, przełożony zakonnej prowincji, gwardian klasztoru oraz parafianie.

W Sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie podczas mszy jubileuszowej przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz powiedział: "Chcę Ojcu podziękować za piękne świadectwo kapłańskiej i zakonnej posługi".

Prowincjał przypomniał klimat mszy św. sprawowanych przez zakonnika w kalwaryjskim sanktuarium i w nowicjackiej kaplicy, wypowiadane z namaszczeniem każde słowo odprawianej modlitwy, postawę nacechowaną ogromną czcią do sprawowanych przez jubilata świętych misteriów. "Dziś wspominam ten niedościgniony przykład" – spointował.

Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy wystosował specjalny list gratulacyjny. Napisał w nim, że "posługa duszpasterska pełniona przez ojca z tak wielką gorliwością, miłością i zaangażowaniem przynosi obfite owoce duchowe nie tylko wiernym, ale budzi również podziw i serdeczny szacunek ze strony kapłanów, którym od wielu lat służy ojciec jako spowiednik i kierownik duchowy".

Za świadectwo wiary i modlitwy, przykład życia pokornego i świętego dziękowali ponadto obecni na mszy parafianie, ks. infułat Władysław Fidelus z Żywca i kustosz sanktuarium, proboszcz parafii i gwardian klasztoru o. Radosław Kramarski.

Jubilatowi, który w tym roku ukończył 86 lat najczęściej życzono zdrowia, długich lat życia i siły w przezwyciężaniu codziennych trudów.

Na uroczystości jubileuszowej zakonnika obecni byli krewni, znajomi, parafianie, księża z diecezji oraz współbracia z Krakowa, Sanoka, Jasła, Chęcin-Połańca, Dąbrowy Górniczej, Kowar, Szklarskiej Poręby i Legnicy.

O. Innocenty Eugeniusz Maj urodził się 20 czerwca 1922 r. w Krakowie w rodzinie znanego w Polsce przedwojennej i powojennej kapelmistrza i kompozytora Edwarda Maja oraz Genowefy z domu Krzywda.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Krakowie, rozpoczął naukę w średniej szkole najpierw w Krakowie, a później kontynuował ją w Małym Seminarium w Niepokalanowie po nowicjacie i złożeniu pierwszej profesji zakonnej.

Po zdaniu matury w 1944 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Niepokalanowie i w Krakowie. W 1945 roku złożył śluby wieczyste, a 18 grudnia 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską w różnych klasztorach prowincji jako katecheta, spowiednik, rekolekcjonista, kapelan szpitala, kierownik duchowy nowicjuszy, proboszcz i gwardian.

Pracował w następujących klasztorach: w Krakowie (1948-1949), Kalwarii Pacławskiej (1949-1957), Wrocławiu (1957-1962), Szklarskiej Porębie (1962-1971), Lubomierzu koło Limanowej (1971-1972), Radomsku (1972-1980), Lubomierzu (1980-1983), Kalwarii Pacławskiej (1983-1989), a od 1989 r. do dziś pracuje w Rychwałdzie.

za: www.franciszkanie.pl