Rzym: zakończenie jubileuszu mariańskiego

marianie_image_1.png Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej jest świętem
patronalnym bądź tytularnym wielu instytutów życia konsekrowanego.
Szczególny charakter mają tegoroczne obchody u księży marianów, którzy
kończą dziś rok jubileuszowy związany ze stuleciem ocalenia i odnowy
zgromadzenia. Uroczystym nieszporom w rzymskim domu generalnym przewodniczył 7 grudnia prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. Franc Rodé. Natomiast 8 grudnia Mszę dziękczynną sprawował przełożony generalny marianów, ks. Jan Mikołaj Rokosz.

Podczas liturgii do grona tzw. mężów stowarzyszonych zgromadzenia został włączony ordynariusz witebski, bp Władysław Blin.

"W ciągu roku próbowaliśmy przyjrzeć się naszemu zgromadzeniu –
powiedział Radiu Watykańskiemu przełożony Polskiej Prowincji Marianów.
– Jak ono wygląda dzisiaj? Jak wygląda po beatyfikacji naszego
założyciela bł. Stanisława Papczyńskiego? Jednocześnie chcieliśmy
zobaczyć, jaką kontynuację dzieła założyciela stworzył bł. Jerzy
Matulewicz. Sto lat temu doszło do odnowy zgromadzenia, niemal ze stanu
śmiertelnego, tzn. kiedy pozostał jeden tylko marianin a o. Matulewicz
złożył pierwsze śluby, potem drugi z marianów a były generał umarł. To
rzeczywiście nowy początek, duża przemiana zgromadzenia. Próbowaliśmy
się temu przyglądać i też temu, co przed nami" – mówił ks. Paweł
Naumowicz MIC.

 
Marianie są pierwszą wspólnotą zakonną w Kościele powszechnym noszącą w
swej nazwie tytuł Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zgromadzenie powstało w Polsce w XVII w. z inicjatywy bł. Stanisława
Papczyńskiego. Obecnie liczy ok. 500 członków.

tc/rv