Home WiadomościArchiwum Salezjanie: Nowe media w służbie Słowa

Salezjanie: Nowe media w służbie Słowa

Redakcja
100516c.png “Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa” – to temat 44. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który obchodzony jest w Uroczystość Wniebowstąpienia. Papież wzywa kapłanów do bycia misjonarzami na nowym kontynencie cyfrowym. Ks. Filiberto González, Radca ds. Komunikacji Społecznej, zwraca się do salezjanów i wychowawców, odczytując ten temat w świetle Wniebowstąpienia.

Poza kontynentami geograficznymi istnieje nowy “kontynent” – cyfrowy!
Nie posiada on zasięgu terytorialnego, ale obejmuje cały świat. Naukowcy
utrzymują, że wkrótce będzie najbardziej zaludniony; odwiedzają go
zwłaszcza dzieci i młodzież: “pokolenie cyfrowe”. To młody “kontynent”,
wobec którego salezjanie i wychowawcy nie mogą pozostać obojętni. Nie
możemy go ignorować czy narzekać z jego powodu. Jest to nowa epoka,
która, jak mówi Papież, ofiaruje Kościołowi wielkie możliwości głoszenia
Ewangelii temu, kto jej jeszcze nie zna.

Na tym kontynencie, na którym nowe reguły rządzą poszukiwaniem prawdy,
istnieje nowa kultura, nowy sposób relacji z przyrodą, z innymi, z
Bogiem; kultura ta, rozwijając się bardzo szybko, obejmuje i nas. Od nas
należy to, czy pozostaniemy turystami, czy też misjonarzami: pierwsi,
przechodzą, podziwiają i biorą to, co chcą; drudzy – czują się wezwani i
się wcielają.

Papież wzywa kapłanów, w tym roku im poświęconym, do bycia pasterzami w
świecie cyfrowym. Polecenie, jakie Jezus skierował do swoich uczniów
przed wstąpieniem do Nieba – “będziecie moimi świadkami aż po krańce
ziemi” – popycha salezjanów i wychowawców do wejścia na tę “nową ziemię”
w prawdzie, bez bycia “wchłoniętymi” przez nią bezkrytycznie.

Pierwsi świadkowie Jezusa wyruszyli z Jerozilimy i Galilei. Jesteśmy
wezwani do zdobywania nowych granic, proponując duszpasterstwo w świecie
cyfrowym, które, jak mówi Papież, jest “powołane po to, aby brać pod
uwagę również tych, którzy nie wierzą, są nieufni i mają w sercu
głębokie, niewypowiedziane pragnienie absolutu i prawdy, ponieważ nowe
środki pozwalają nawiązywać kontakt z wyznawcami wszystkich religii, z
niewierzącymi i z osobami wszelkich kultur”.

Pierwsi świadkowie Jezusa poruszali się pieszo, a potem – konno, na
barce, furmanką, samochodem, samolotem; obecnie są włókna optyczne,
satelity i technologia cyfrowa. Jest pęd misyjny, pragnienie życia
wielką pasją apostolską dla Boga, Kościoła i zbawienia młodzieży, jak to
czynił Ks. Bosko. Bycie wiernym Ewangelii, posłannictwu Kościoła i
charyzmatowi salezjańskiemu popycha nas do bycia obecnymi na tym nowym
kontynencie. Uczyńmy naszym, do czego wzywa Papież, wezwanie św. Pawła:
“Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1Kor 9,16).

Potrzeba innej formacji, bardziej solidnej i głębokiej. “Owocność
posługi kapłańskiej pochodzi przede wszystkim – przypomina Papież – od
Chrystusa, spotykanego i słuchanego w modlitwie; głoszonego
przepowiadaniem i świadectwem życia; poznawanego, miłowanego i
celebrowanego w Sakramentach, przede wszystkim Najświętszej Eucharystii i
Pojednania”.

W ten sposób możemy pomóc młodzieży współczesnej odkryć oblicze
Chrystusa, łącząc odpowiednie i kompetentne użycie środków, znajomość
języka, nabyte także w czasie formacji, z gruntownym przygotowaniem
teologicznym i wyrazistą duchowością zakonną i kapłańską, umocnioną
stałą rozmową z Panem. Do nas należy uczynić przejrzystym nasze serce
osób konsekrowanych, aby nadać ducha nie tylko własnemu zaangażowaniu
duszpasterskiemu, ale także tchnąć go w nieustanny przepływ informacji
“sieci” i wspólnot na “kontynecie cyfrowym”.

Kończę słowami Papieża, wziętymi z jego orędzia: “Raz jeszcze wzywam
was, najdrożsi kapłani (zakonnicy, wychowawcy), do uchwycenia z
mądrością tych szczególnych możliwości, jakie daje współczesna
komunikacja. Niech Pan uczyni z was zapalonych głosicieli dobrej nowiny
także na nowej “agorze”, jaką tworzą dzisiejsze środki przekazu”.

Za: www.salezjanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda